Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Policja informuje: w całej Polsce obowiązuje alarm antyterrorystyczny

30 sierpnia 2019 | Komunikaty

Od środy, 28 sierpnia od godz. 00:00 do 3 wrześnie br. do godz. 23:59, na terenie całej Polski obowiązuje pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP.

Wprowadzenie stopnia alarmowego jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny.

Wprowadzenie go wiąże się z:
1. wzmożoną kontrolą obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
2. dostępnością w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów,
3. kontrolą pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
4. sprawdzeniem działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu,
5. akcją informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody szczególnie transportowe zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane w naszym kraju przy organizacji innych wydarzeń międzynarodowych. MSWiA przypomina, że wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997. 

źródło: policja.pl

[Aktualizacja z 30 sierpnia,  godz. 13:50: Prezydent USA Donald Trump odwołał swoją wizytę w dniu 1 września w Polsce]

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń