Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Minister infrastruktury podpisał w Wieluniu program inwestycyjny na budowę obwodnicy

21 czerwca 2020 | Infrastruktura

W piątek, 19 czerwca, w Wieluniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny na budowę obwodnicy w ramach rządowego programu 100 obwodnic.

Konferencja prasowa z ministrem odbyła się przy jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań ulic Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem.

Na spotkaniu w parku im. Żwirki i Wigury oprócz ministra pojawili się również samorządowcy: Starosta Wieluński Marek Kieler, Wicestarosta Wieluński Krzysztof  Dziuba, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Jacek Gryga – p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Łodzi​ oraz radni powiatowi.

Po podpisaniu przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka „Programu Inwestycyjnego dla obwodnicy Wielunia” będą mogły rozpocząć się prace przygotowawcze do realizacji budowy tej obwodnicy.

Dzisiaj podpisujemy program inwestycyjny, tzn. że minister właściwy do spraw transportu, w tym przypadku minister infrastruktury, wydaje zgodę na wydatkowanie środków finansowych na przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, które pozwolą wystąpić o pozwolenie na budowę, które pozwolą rozpisać przetarg i wreszcie realizować – wydać pieniądze na budowę tej drogi. Dzisiaj kamień milowy, dzisiaj rozpoczynamy realizację.

– powiedział podczas konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Wielunianie od lat zmagają się z dużymi problemami komunikacyjnymi. Druga obwodnica, o długości ponad 10 km i wartości 250 tys. złotych, która ma połączyć trzy drogi krajowe: 43, 45 oraz 74 ma nie tylko zmniejszyć ilość tirów przejeżdżających przez miasto ale również zmniejszyć hałas i ilość spalin zatruwających miejscowe powietrze.

Największym problemem Wielunia są problemy komunikacyjne. Zbieg dróg krajowych nr 43, 45 i 74 jak i drogi wojewódzkiej 486 powoduje, że żyjemy w permanentnym korku, smrodzie, zakorkowaniu tego miasta co wpływa negatywnie na komfort życia  i bezpieczeństwo ale również na rozwój miasta.

Obwodnica, która już niedługo w Wieluniu powstanie to nie tylko recepta i remedium na te problemy ale również szansa rozwoju. Nowa droga to również nowe tereny inwestycyjne, nowe miejsca pracy.

– mówił Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik

Ogłoszenie przetargu zostało zaplanowane na III kwartał 2024 r., a realizacja prac budowlanych na lata 2027-2029.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń