Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Poradnie uzależnień. Jedna z nich w Wieluniu

18 maja 2024 | Zdrowie

Uzależnienie od alkoholu od lat jest w ścisłej czołówce najczęstszych rozpoznań wśród zaburzeń psychicznych.

W Polsce z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem alkoholu tylko w pierwszych 5 miesiącach 2023 r. leczyło się 121 tysięcy Polaków. W Łódzkiem – 6155 pacjentów leczyło się z tego nałogu w poradniach leczenia uzależnień.

Łódzki NFZ właśnie podpisał umowy z kolejnymi 10 poradniami leczenia uzależnień w regionie. Rozpoczęły pracę w kwietniu i maju. Uzależnieni od alkoholu, opiatów, środków nasennych i psychoaktywnych znajdą tu skuteczną pomoc w leczeniu choroby. Leczenie jest bezpłatne i nie trzeba skierowania. NFZ namawia, by podjąć je dla siebie i bliskich.

Łódzki NFZ zapewnia pacjentom uzależnionym od alkoholu, opiatów, środków nasennych i psychoaktywnych i innych substancji uzależniających w 10 nowych poradniach leczenia uzależnień.

Poradnie mieszczą się nie tylko w Łodzi, także w Bełchatowie, Rzgowie, Radomsku, Wieluniu, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim. Leczenia uzależnień obejmuje diagnostykę oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. Leczenie odbywa się w trybie ambulatoryjnym i obejmuje: porady, wizyty, sesje psychoterapii, programy, w tym możliwość wizyty instruktora terapii uzależnień.

10 nowych poradni to realizacja Wojewódzkiego Planu Transformacji dla łódzkiego na lata 2022-2026. Plan zakłada poprawę dostępności do pozaszpitalnych form terapii uzależnień właśnie poprzez rozszerzenie bazy ośrodków uzależnień w powiatach, w których jest to konieczne.

Uzależnienia w Łódzkiem

Najczęstszym uzależnieniem, z którym zgłaszali się chorzy było uzależnienie od alkoholu. W poradniach leczenie uzależnień w Łódzkiem z terapii korzystało 6155 pacjentów, udzielono im 39 tysięcy świadczeń. Łódzkie pod względem liczby uzależnionych. Największą grupa uzależnionych od alkoholu to mężczyźni w wielu od 40 do 54 lat – 4169 pacjentów. Uzależnione od alkoholu są także kobiety, największa ich grupa 1241 kobiet w wieku 40-54 lata.

Z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem opiatów w Łódzkiem do maja 2023 r. leczyło się 213 pacjentów, najwięcej w grupie mężczyzn od 26 do 39 roku życia. Z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji nasennych i uspokajających w 2023 roku w Łódzkiem 336 pacjentów, 1/3 stanowiły kobiety w wieku od 55 do 69 lat.

Leczenie w poradni uzależnień

O leczeniu uzależnień wypowiedział się dr n. med. Sławomir Wolniak, specjalista psychiatra Wolmed.

Z naszych poradni, które mają umowę z NFZ mogą skorzystać osoby powyżej 18. roku życia. Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie. Pomocą uzależnionym zajmują się wykwalifikowani specjaliści, w tym psycholodzy i terapeuci uzależnień, którzy oferują wsparcie i profesjonalną pomoc na każdym etapie walki z uzależnieniem.

– mówił dr n. med. Sławomir Wolniak

Na temat leczenia uzależnień wypowiedziała się również Liliana Pietrzak, specjalista psychoterapii uzależnień, koordynator sieci poradni Wolmed.

Rolą psychologa jest diagnoza, natomiast terapeuta uzależnień koncentruje się na bezpośredniej pracy z osobami uzależnionymi, stosując różnorodne metody terapeutyczne w celu pomocy w zaprzestaniu używania substancji psychoaktywnych lub zachowań uzależniających.

Ambulatoryjna terapia leczenia uzależnień jest niezwykle ważnym elementem systemu pomocy osobom uzależnionym. Jej celem jest zapewnienie ciągłego wsparcia i leczenia bez konieczności hospitalizacji. Takie podejście pozwala pacjentom kontynuować swoje codzienne życie – pracę, naukę, relacje rodzinne – przy jednoczesnym otrzymywaniu niezbędnej pomocy terapeutycznej.

Stosujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta, dostosowujemy plan leczenia do jego specyficznych potrzeb i sytuacji życiowej. Programy te oferują regularne sesje terapeutyczne, grupy wsparcia oraz różnorodne warsztaty, które pomagają pacjentom rozwijać zdrowe nawyki i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

– powiedziała koordynator Liliana Pietrzak

Czy jestem UZALEŻNIONY/A

Jesteś uzależniony/a jeśli:

 • odczuwasz silną potrzebę zrobienia czegoś (zapalenia papierosa, wypicia alkoholu, itp.) i masz trudności w opanowaniu tej potrzeby,
 • wiesz, że to szkodzi Tobie lub Twoim relacjom z ludźmi, jest niezdrowe, niebezpieczne, destrukcyjne, ale i tak to robisz,
 • wolisz oddawać się swemu nałogowi niż robić cokolwiek innego,
 • z czasem potrzebujesz robić to coraz częściej, bardziej, więcej,
 • stopniowo podporządkowujesz swoje życie zaspokajaniu tej potrzeby.

Nałóg to destrukcyjne zachowanie, którego nie kontrolujesz.

Nowe poradnie:

 1. Centrum Leczenia Uzależnień Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych, Łódź, ul. Płaska 4, 42 6 406 240
 2. Centrum Leczenia Uzależnień Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych, Łódź ul. Legionów 19, 42 6 406 240
 3. Centrum Leczenia Uzależnień Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych ul. Ogrodowa 11A, Rzgów, 42 6 406 240
 4. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Łódź ul. Aleksandrowska 159, 42 715 57 77
 5. Wolmed, Wieluń ul. Sieradzka 122c; tel. 697 405 005
 6. Wolmed Zduńska Wola ul. Dąbrowskiego 10; 697 405 005
 7. Wolmed Sieradz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16/18; 697 405 005
 8. Wolmed Piotrków Trybunalski ul. 3 maja 2; 697 405 005
 9. Wolmed Bełchatów ul. Edwardów 2; 697 405 005
 10. Wolmed Radomsko ul. Narutowicza 20. 697 405 005

źródło: Anna Leder
Łódzki Oddz. Wojewódzki NFZ

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń