Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

7,5 mln zł. na oddział kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Wieluniu

5 marca 2024 | Zdrowie

Ponad 7,5 mln złotych – to koszt inwestycji, zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy na Oddziale Kardiologicznym prowadzonym przez Grupę American Heart of Poland w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

W ramach inwestycji kompleksowo zmodernizowano Oddział Kardiologiczny, m.in. zwiększono liczbę łóżek, utworzono drugą, nowoczesną pracownię zabiegową oraz zakupiono innowacyjny sprzęt medyczny. Te działania przyczyniły się do podniesienia standardów opieki oraz zapewnienia wyższego komfortu zarówno pacjentom, jak i personelowi.

Leczenie na Oddziale Kardiologicznym szpitala w Wieluniu jest realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Wieluniu to odział, który realizuje pełne spektrum opieki kardiologicznej. W 2023 roku leczono tu 1 667 pacjentów, w tym 419 osób z zawałem mięśnia sercowego. Wykonano 2 968 zabiegów z zakresu kardiologii i kardiologii interwencyjnej.

Podniesienie standardów opieki – nowoczesny sprzęt medyczny

W ramach inwestycji oddział zyskał nowoczesny sprzęt medyczny. Nowa pracownia zabiegowa została wyposażona w innowacyjny angiograf z ramieniem C, zapewniający dokładniejsze obrazowanie. Angiograf służy do oceny naczyń krwionośnych i przeprowadzania zabiegów endowaskularnych, czyli wewnątrznaczyniowych. Ponadto, zakupiono nowoczesne aparaty EKG z zapisem w czasie rzeczywistym, pompy infuzyjne oraz nowe kardiomonitory.

Rozbudowa Oddziału Kardiologicznego – zwiększenie liczby łózek

Jednym z etapów modernizacji było zwiększenie liczby łózek z sześciu do 12, co oznacza skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację. Modernizacja objęła również zwiększenie z pięciu do ośmiu liczby łóżek na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej, czyli nad pacjentami, którzy wymagają stałego nadzoru i monitorowania parametrów życiowych. Dzięki temu Oddział zyskał większe możliwości specjalistycznej opieki nad pacjentami w najcięższym stanie.

Druga pracownia zabiegowa – realizacja zarówno planowych, jak i pilnych zabiegów

Pracownie zabiegowe są miejscem realizacji procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej lub inwazyjnej. Do najczęściej przeprowadzanych zabiegów należą koronarografia i angioplastyka. Zabiegi te umożliwiają m.in. ocenę przepływu krwi w tętnicach wieńcowych wraz z badaniem rezerwy wieńcowej lub badanie dynamiczne serca. Dzięki nowo powstałej pracowni zabiegowej, możliwe jest przeprowadzanie zarówno planowanych, jak i pilnych zabiegów ratujących życie, oznacza to np. natychmiastowe leczenie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, jednocześnie umożliwiając wykonywanie innych procedur w drugiej pracowni zabiegowej.

Nowoczesna infrastruktura – komfort i bezpieczeństwo

Każde stanowisko dla pacjenta zostało wyposażone w nowoczesne kardiomonitory oraz panele medyczne, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Do dyspozycji pacjentów są wyremontowane sale z pełnymi węzłami sanitarnymi, bezpłatnym dostępem do TV oraz WiFi. Odział posiada również oznakowanie ułatwiające pacjentom komunikację. Dla bezpieczeństwa, drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu, a w salach chorych zamontowany jest monitoring. Placówka w Wieluniu została wyposażona w system zdalnej kontroli temperatury oraz wilgotności.

Od 1 marca 2023 roku, Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Wieluniu, Grupa American Heart of Poland, zapewnia pomoc pacjentom z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

O otwarciu Oddziału Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu pisaliśmy wcześniej: tutaj.

źródło: Beata Staniaszczyk
Grupa American Heart of Poland

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń