Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Akcja „Koperta Życia” w Gminie Pątnów

12 marca 2021 | Zdrowie

Gmina Pątnów przystąpiła do akcji skierowanej do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych – „Koperta Życia”.

Akcja „Koperta Życia” polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia właściciela, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel.

Kartę z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta życia”. Kartę umieszcza się w lodówce czyli miejscu, które jest praktycznie w każdym domu, zarazem jest łatwo dostępne i i ze względu na spore rozmiary – łatwe jest do znalezienia.

Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze.

Gmina Pątnów rozpoczyna akcję społeczną skierowaną do osób starszych, samotnie mieszkających, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. Wszystkie zainteresowane osoby otrzymają nieodpłatnie tzw. „Kopertę życia”.

Koperta ma ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy pacjentowi. W praktyce stanowi nie tylko nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie, ale przy okazji zwiększa również poczucie bezpieczeństwa w/w osób.

– informuje na swoim FB Gmina Pątnów

Kopertę można otrzymać w:
1. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie,
2. Urzędzie Gminy w sekretariacie (I piętro),
3. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie.

Istnieje również możliwość zgłoszenia telefonicznego zapotrzebowania na „Kopertę życia”: tel. 43 886 52 50 lub e-mailowo: gmina@patnow.pl w Urzędzie Gminy w Pątnowie. Pracownicy gminy postarają się dostarczyć niezbędny zestaw bezpośrednio do domu Mieszkańca.

Na „Kopertę życia” składają się:
1. plastikowa koperta na suwak,
2. karta informacyjna,
3. magnez na drzwi lodówki z napisem „Tu jest KOPERTA ŻYCIA”.

Do karty informacyjnej należy wpisać:
1. grupę krwi,
2. dane osobowe,
3. kontakt do najbliższych,
4. przebyte choroby,
5. przyjmowane lekarstwa,
6. lekarza prowadzącego,
7. informacje dodatkowe, istotne dla służb medycznych.

Wypełnioną ankietę w plastikowej zamkniętej kopercie należy umieścić w lodówce w widocznym miejscu, a na drzwiach lodówki przykleić magnez „Tu jest koperta życia”. Należy pamiętać, aby dane w kopercie były zawsze aktualne gdyż informacja zawarta w kopercie może uratować życie!

UWAGA! „Koperta Życia” jest przeznaczona wyłącznie dla służb medycznych i ratowniczych w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji w celu ratowania życia i zdrowia. Pod żadnym względem nie należy udostępniać kopert i danych w nich zawartych osobom postronnym!

„Koperta Życia” to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Wszelkie szczegóły jak wypełnić „Kopertę życia” można znaleźć na stronie kopertazycia.pl – tutaj.

źródło: Gmina Pątnów i kopertazycia.pl

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń