Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

5,5 mln zł. na rozwój szpitala i 5,6 mln zł. dla 6 gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

9 grudnia 2020 | Zdrowie

Powiat wieluński 25 września złożył wnioski o środki finansowe z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

We wtorek, 8 grudnia, ogłoszono listę jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają dofinansowanie z obecnej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla województwa łódzkiego. Na liście znalazł się również powiat wieluński.

Dofinansowanie dla naszego powiatu przyznano na trzy inwestycje (na 7 różnych złożonych wniosków) dotyczące przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu oraz utworzenia oddziału kardiologii z pracownią angiografii i hemodynamiki w wieluńskim szpitalu.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19, z którego wsparcie jest bezzwrotne.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).

W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i miejsko‑wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

– czytamy o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych na stronie gov.pl

Wysokość przyznanego dofinansowania dla powiatu wieluńskiego oraz krótki opis inwestycji:

1. 1,5 mln – Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa pomieszczeń wysokiego parteru głównego budynku SP ZOZ w Wieluniu na pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wydzieleniem miejsca na potrzeby nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Projekt przewiduje zakup aparatury i sprzętu

2. 2 mln – Przedmiotem projektu jest utworzenie w SP ZOZ Wieluń oddziału kardiologii z pracownią angiografii i hemodynamiki. Oddział zostanie utworzony na bazie obecnie istniejącego oddziału internistycznego o profilu kardiologicznym. Pracownia angiografii i hemodynamiki powstanie na poziomie ,,0’’ budynku szpitala. Będzie wymagało to przeprowadzenia prac budowlanych oraz zakupu, montażu specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego

3. 2 mln – Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oddziału położniczo – ginekologicznego z blokiem porodowym wraz z oddziałem połogowym i oddziałem neonatologicznym. W ramach inwestycji zostanie utworzony nowoczesny blok porodowy wraz z nową salą cięć cesarskich.

Dofinansowanie z funduszu przyznano również sześciu gminom z powiatu wieluńskiego:

1. Gmina Czarnożyły – 1 mln zł. – Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowościach Gromadzice i Stawek,

2. Gmina Osjaków – 1 mln zł. – Inwestycja polega na termomodernizacji dwóch budynków komunalnych w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 i w Drobnicach nr 51,

3. Gmina Ostrówek – 1,8 mln zł. – Przedmiotem inwestycji będzie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice – Etap I”, której celem będzie odprowadzenie ścieków bytowych z terenu objętego inwestycją do gminnej oczyszczalni ścieków w Rudlicach.

4. Gmina Pątnów – 500 tys. zł. – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pątnów. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej, w których mieszczą się: Grębień – przedszkole, Popowice – przedszkole i świetlica wiejska, Załęcze Wielkie – przedszkole,

5. Gmina Wierzchlas – 700 tys. zł. – Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe zadanie z zakresu gospodarki wodnościekowej polegające na przebudowie stacji wodociągowej w Wierzchlesie, wyposażenia stacji wodociągowej w Mierzycach w agregat prądotwórczy stały oraz 2 mobilne agregaty prądotwórcze dla pozostałych6 stacji uzdatniania wody,

6. Gmina Mokrsko – 257 944,64 zł. – Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 117063E w miejscowości Mokrsko, o długości 0,619 km.,

7. Gmina Mokrsko – 344 063,30 zł. – Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrsko Korea.

Natomiast Gminie Wieluń nie przyznano dofinansowania na przebudowę basenu i targowiska w Wieluniu.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego w całej Polsce 12 mld złotych. Pełną listę samorządów województwa łódzkiego, którym przyznano dofinansowanie można znaleźć na stronie – tutaj.

źródło: gov.pl i lodzkie.eu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń