Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Ośrodek Stowarzyszenia „Tacy Sami” zakończył etap budowlany pomieszczeń pod hydroterapię

2 stycznia 2019 | Zdrowie

Zadanie „Hydroterapia dla Wielunia” Stowarzyszenia Integracyjnego Działającego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Tacy Sami” w 2019 roku zostanie dofinansowane w wysokości 293 tys. zł z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Celem hydroterapii jest zwiększenie ogólnej odporności organizmu oraz redukcji stresu dla osób cierpiących na liczne schorzenia poprzez zabiegi rehabilitacyjne zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Chcielibyśmy, aby na terenie powiatu wieluńskiego powstało miejsce, gdzie zaspokoimy potrzeby mieszkańców powiatów: wieluńskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego, gdzie za pośrednictwem wody i specjalistycznych urządzeń będzie można wykonywać zabiegi rehabilitacyjne usprawniające organizm.
 
Pragniemy, aby odbiorcami tych działań i prowadzonej terapii były niemowlęta, dzieci zdrowe i z niepełnosprawnością, osoby po udarach, osoby starsze wymagające takiego wsparcia. Należy zatrudnić wyspecjalizowaną kadrę, szczególnie rehabilitantów. Terapia powinna odbywać się przez 10 miesięcy w roku.
 
Celem terapii jest zwiększenie ogólnej odporności organizmu czy redukcji stresu dla osób cierpiących na liczne schorzenia, dla dzieci u których stwierdzono deficyty rozwojowe ze wskazaniem do tego rodzaju wspomagania.
– czytamy w opisie zadania w BO
Obecnie zakończył się kolejny, trzeci już etap rozbudowy pomieszczeń pod hydroterapię, które zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt. Zakończono część budowlaną pomieszczeń a teraz czas na fazę wyposażeniową. Wnętrze zostało pięknie i praktycznie przygotowane do obsłużenia około 500 mieszkańców powiatu wieluńskiego.
 
Od 1999 roku ośrodek Stowarzyszenia jest jedynym w powiecie wieluńskim oferującym kompleksową rehabilitację i pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Utrzymuje się z samodzielnie pozyskiwanych środków.
 
Wszystkie działania Stowarzyszenia są finansowane dzięki pozyskiwanym dotacjom, darowiznom, 1% – procentowi podatku oraz dzięki dobroci serc ludzi dobrej woli. Z pozyskanych środków Stowarzyszenie pokryło połowę całkowitego kosztu rozbudowy pomieszczeń pod hydroterapię wynoszącego blisko 400 tys. złotych.
 
Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku Stowarzyszenie otrzymało niezwykle cenny dar, w postaci wanny do hydroterapii, od przyjaciół z miasta partnerskiego Adelebsen w Niemczech, o którym pisaliśmy tutaj.
Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń