Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników: współpraca, zmiany, finanse publiczne

7 lutego 2024 | Zapowiedzi

12-13 marca 2024 roku odbędzie się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników.

To wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, które już na stałe wpisało się do samorządowego kalendarza.

Podczas dwóch intensywnych dni Kongresu, uczestnicy będą mieli okazję brać udział w debatach, wystąpieniach i panelach dyskusyjnych, poświęconych kluczowym zagadnieniom związanym z finansami publicznymi.

mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego

Na Kongresie eksperci i praktycy z całego kraju będą omawiać kwestie związane z wdrożonymi i planowanymi zmianami w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST.

Kongres stanowi doskonałą okazję do spotkania przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Patronatu nad Kongresem udzieliły m.in.: Ministerstwo Finansów, Senator Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Patronat Honorowy, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych – Partner Honorowy Merytoryczny, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Partnerzy Merytoryczni.

Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu jest Współpraca, zmiany, finanse publiczne. Wydarzenie to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, ale także integracja środowiska Skarbników poprzez budowanie relacji i sieci kontaktów.

Organizatorem spotkanie jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na VI Krajowy Kongres Forów Skarbników, który odbędzie się 12-13 marca 2024 roku. To niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz budowania relacji w samorządowym środowisku.

W programie Kongresu przewidzieliśmy m.in. następujące punkty:

  • DEBATA: Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego.
  • Inwestycje samorządowe – udział i rola Skarbnika w planowaniu i realizacji inwestycji.
  • Skarbnik – kierownik, rola i zadania w zakresie zarządzania zespołem oraz odpowiedzialność w ramach prawa pracy.
  • Egzekucja podatków i należności publicznoprawnych w praktyce. Czy wprowadzane zmiany w przepisach to dobry kierunek?
  • Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego.
  • Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027. Zdolność kredytowa i możliwości pozyskania kapitału na wkład własny (warunki wsparcia stawiane przez banki – obecne tendencje). Zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.
  • Aspekty rozliczeń podatku VAT w gminie – a odpowiedzialność Skarbnika. Odzyskiwanie VAT. Czy jest możliwy udział w VAT JST?
  • Subwencja oświatowa – potrzeby i kierunki zmian.

Więcej szczegółowych informacji: www.kongresskarbnikow.pl

źródło: Marta Strzelecka-Saternus/FRDL

Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń