Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Biblioteka miejska zaprasza do Konkursu Poetyckiego im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku”

5 lutego 2023 | Zapowiedzi

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu wraz z Towarzystwem Przyjaciół Wielunia zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku”.

Konkurs adresowany do osób w wieku od 15 do 30 lat (decyduje rok a nie data urodzenia) ma na celu zachowanie w pamięci osoby i dorobku poetki Marii Ewy Aulich, zauważenie talentów poetyckich, prezentację twórczości poetyckiej młodych poetów i publikację wierszy oraz doskonalenie warsztatu poetyckiego uczestników i wymianę doświadczeń.

Jak czytamy w regulaminie (tutaj) warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w formie drukowanej dwóch egzemplarzy zestawu od jednego do trzech wierszy, które nie były nigdzie publikowane (także w Internecie na ogólnodostępnych forach), nie były nagradzane w innych konkursach i nie zostały wysłane na inne, równoległe czasowo konkursy poetyckie.

Maria Ewa Aulich, której dedykowane jest wydarzenie, to poetka i dziennikarka urodzona w Wieluniu, który kochała i odwiedzała do śmierci w 2018 r., to ambasadorka naszego miasta w Warszawie.

Jako juror Maria Ewa Aulich bardzo ceniła wiersze oszczędne w formie, również klasyczne. Zawsze gotowa do merytorycznej obrony swojego zdania. Redaktorka dziesiątków tomików poetyckich. W kręgu piszących nauczycieli zwana Gilotyną.

Dlaczego? Z bezwzględnością śledziła wszelkie poetyckie zgrzyty oraz wpadki językowe w recenzowanych wierszach i bezlitośnie je wycinała. Całe zawodowe życie związana z artystycznym ruchem nauczycieli. Organizatorka i uczestniczka wielu plenerów poetyckich ZNP i innych. […]

Poza wielkim profesjonalizmem, cechowało ją uwielbienie do kamieni szlachetnych, wykwintny makijaż o każdej porze dnia i nocy (sprawdzono na plenerach!), fryzura afro oraz styl ubierania typu „jak ta baba w tym grubo wygląda” (jak sama go nazwała).

Miała ogromne poczucie humoru, dystans do siebie i świata oraz gorące, wielkie serce. Jej patronat nad konkursem poetyckim zobowiązuje organizatorów do rozpoczęcia rzetelnych poszukiwań młodych poetyckich talentów według kryteriów Majki: poeta musi mieć szacunek do siebie, do słowa i… dla odbiorcy.

– czytamy o Marii Ewie Aulich na stronie biblioteki miejskiej

Tematyka i forma wierszy biorących udział w konkursie jest dowolna. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). Przy ocenie wierszy brany będzie pod uwagę warsztat poetycki, umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość poetycka, walory artystyczne, intelektualne i estetyczne wiersza.

Nagrodzone wiersze będą recenzowane. Recenzja stanowi element uzasadnienia nominacji do przyznania nagrody lub wyróżnienia. Termin nadsyłania prac upływa 20 marca a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 kwietnia. Jury w konkursie przyzna jedną nagrodę główną – rower a uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe, głównie książki.

Koło przyjaciół Marii Ewy Aulich funduje specjalną nagrodę w wysokości 500 zł za wiersz w kategorii: „Niezwykle o rzeczach zwykłych”, najbliższy stylowi poezji Marii Ewy Aulich. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe (głównie książki). Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie.

Organizatorami konkursu są Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu oraz Towarzystwo Przyjaciół Wielunia. Patronat nad wydarzeniem przyjął Związek Nauczycielstwa Polskiego a patronat honorowy – Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.

źródło: MiGBP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń