Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

25 sierpnia ruszy wypłata „czternastek”. Nie trzeba składać wniosku

14 lipca 2022 | Zapowiedzi

Od 25 sierpnia tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę.

Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, co oznacza, że nie trzeba w tej sprawie składać żadnego wniosku. Czternasta emerytura trafi do 9,0 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln świadczeniobiorców z ZUS.

Świadczenie na rękę wyniesie 1217,98 zł. W pełnej wysokości otrzyma je ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe, nie przekroczy kwoty 2 900 zł.

W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość „czternastki” wyniesie 50 zł.

– informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

„Czternastka” będzie zwolniona z podatku dochodowego. Prawo do świadczenia głównego będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. „Czternastki” nie otrzymają osoby, których wypłata emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia z ZUS została zawieszona.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc – otrzymają „czternastkę” w październiku.

„Czternastka” będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku na „czternastkę” może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

W ubiegłym roku w województwie łódzkim ZUS wypłacił 537 tys. „czternastek” na łączną kwotę blisko 630 mln zł. Pełną kwotę czternastki w łódzkim otrzymało wówczas 451 tys. osób.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
woj. łódzkiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń