Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W dniach 10 – 11 maja odbędzie się IV Krajowy Kongres Forów Skarbników

25 kwietnia 2022 | Zapowiedzi

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule stacjonarnej w Hotelu Westin w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników.

Jak co roku organizowane wydarzenie będzie miejscem rozmowy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego, dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz centralnych, w tym Ministerstwa Finansów instytucji publicznych, samorządów, biznesu i oczywiście niezależnych ekspertów uczestniczących w Kongresie.

Rosnąca inflacja, wojna w Ukrainie i nieustanne zmiany podatkowe mające wpływ na dochody samorządów to najważniejsze z czynników, które wpływają na zaniepokojenie osób, które zajmują się finansami w JST.

Zbliżający się Kongres będzie okazją do debaty na temat tego, co robić aby poradzić sobie w tych trudnych czasach również jeśli chodzi o finanse.

– mówi Marcin Smala, Wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego

Poruszone będą najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Podjęta zostanie dyskusja na temat sytuacji finansowej samorządów, zastanawiając się jak zmienia się ona ze względu na nową legislację i czynniki zewnętrzne. Przeanalizowany będzie wpływ tych zmian na budżety jednostek publicznych.

Nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych. Biorąc pod uwagę aktualne wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego, a związane z wojną w Ukrainie i przyjmowanymi w Polsce uchodźcami, w programie wydarzenia znajdą się również panele i wystąpienia z zakresu:

Zasad finansowego funkcjonowania jst w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podczas licznych dyskusji będą podsumowane sytuacje finansów samorządowych tak, aby zmierzyć się z najtrudniejszym zagadnieniem – poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak ustabilizować wydatki jst.

Patronatu Honorowego nad Kongresem udzielili: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Minister Michał Cieślak – Członek Rady Ministrów. Patronaty Merytoryczne otrzymaliśmy od: Urzędu Zamówień Publicznych, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz od Głównego Urzędu Statystycznego i NIK.

Partnerami biznesowymi są: Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, NWAI Dom Maklerski, Aesco Group, Docufield, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej oraz CRIDO. Uzyskaliśmy również liczne patronaty środowiskowe, regionalne i medialne. Serdecznie zapraszamy!

Pełen program wydarzenia

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie: tutaj.

W Programie Kongresu m.in.:

  • Gdzie szukać pieniędzy dla budżetu – maksymalizacja dochodów a może nowe źródła finansowania. Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa, Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowic, Aleksandra Wilczak-Grzesik, Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A.
  • Możliwości tworzenia wieloletnich prognoz finansowych przy aktualnym stanowieniu prawa w Polsce. Agnieszka Drożdżal, Ekspert FRDL, wieloletnia Skarbnik; Ryszard Krawczyk, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi; Marek Dylewski, Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego, Anna Szkoda, Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski.
  • Egzekucja należności – dochody i wydatki. Hanna Kmieciak, Ekspert FRDL, dr nauk prawnych.
  • Finansowanie inwestycji – sposoby, możliwości, praktyczne rozwiązania.
    Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta Bydgoszczy, Beata Pawłowska, Skarbnik Miasta Kielce.
  • Zarządzanie długiem publicznym – wyzwania w świetle zachodzących zmian w prawodawstwie oraz w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym jst. Jacek Kopeć, Skarbnik Miasta Jeleniej Góry.
  • Odzyskiwanie podatku VAT. Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych, UM Łodzi; Michał Borowski, Partner w zespole podatków pośrednich w CRIDO, Doradca podatkowy.
  • Jak dostosować klasyfikację budżetową w uchwałach budżetowych JST i planach finansowych jednostek organizacyjnych do wymogów Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Krystyna Gąsiorek, Ekspert FRDL, ekonomistka, Krzysztof Mączkowski, Skarbnik Miasta Łodzi.

Więcej informacji:
Andrzej Jaroszkiewicz
andrzej.jaroszkiewicz@frdl.org.pl
535 743 917

źródło: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń