Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Bezpłatne sprawdzenie świateł pojazdu w ramach akcji „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”

22 października 2021 | Zapowiedzi

Wieluńscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przyłączyli się do ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”.

W ramach tej kampanii policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego  w Wieluniu nawiązali współpracę z dwoma Okręgowymi Stacjami Kontroli Pojazdów w Wieluniu, tj. PKS Wieluń sp.z o.o. przy ul. Traugutta 53 oraz HEDAX przy ul. Wodnej 7, gdzie każdy kierujący będzie mógł bezpłatnie sprawdzić światła.

Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” rozpoczęła się w całej Polsce 21 października i będzie trwała do 15 grudnia 2021 roku. Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W okresie jesiennym, gdy pogarsza się widoczność, światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pojazdu pozwalają kierującemu wcześniej dostrzec pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem, a także inną przeszkodę znajdującą się na drodze.

Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy nieostatecznej widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Sprawne światła mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo zarówno kierującego pojazdem, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych.

Podobnie jak w latach ubiegłych Biuro Ruchu Drogowego KGP wraz z Instytutem Transportu Samochodowego organizuje kolejną odsłonę ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”.

Prawidłowe działanie świateł jest uwarunkowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, właściwym ustawieniem ich wysokości, prawidłowym rozkładem granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła.

Wymienione elementy często wymagają profesjonalnej oceny i dlatego, w ramach prowadzonej kampanii, odbędą się ogólnopolskie dni otwarte” na stacjach kontroli pojazdów.

Wieluńscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w ramach tej kampanii nawiązali współpracę z dwoma Okręgowymi Stacjami Kontroli Pojazdów w Wieluniu, tj. PKS Wieluń sp.z o.o. przy ul. Traugutta 53 oraz HEDAX przy ul. Wodnej 7 .

Na tych dwóch stacjach w soboty: 23.10, 6.11, 20.11, 4.12. 2021 roku każdy kierujący będzie mógł tam bezpłatnie sprawdzić światła.

– informuje oficer prasowy KPP w Wieluniu st. asp. Katarzyna Grela

St. asp. Katarzyna Grela podkreśla także, że celem akcji jest zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia wynikające z niesprawnego czy też nieprawidłowego oświetlenia oraz wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem, .

Wieluńska akcja ma również na celu tworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli poza terminem badania technicznego oraz propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy-pojazd z naciskiem na elementy odblaskowe.

źródło: KPP w Wieluniu

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń