Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Trzydniowy Festiwal Literatury „Zarzewie”

W dniach 26-28 czerwca odbędzie się Festiwal Literatury „Zarzewie”. Podczas trzech dni festiwalu spotkania będą organizowane o godz. 17:00 kolejno w bibliotece powiatowej w Wieluniu, bibliotece w Mokrsku i bibliotece miejskiej w Wieluniu.

Głównym organizatorem i pomysłodawcą Festiwalu Literatury „Zarzewie” jest Fundacja Słowem Pisane, założona z inicjatywy osób związanych z rozmaitymi działaniami na rzecz upowszechniania literatury, kultury i sztuki na terenie miasta Wielunia oraz powiatu wieluńskiego.

Nazwa i myśl przewodnia festiwalu nawiązują do zapomnianego dziś słowa „zarzewie”, kojarzonego najczęściej z początkiem buntu lub konfliktu. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości „zarzewie” to inaczej rozniecanie ognia, żaru. Jego synonimem natomiast jest słowo początek. Podstawową więc ideą Festiwalu Literatury „Zarzewie” jest podjęcie wspólnego wysiłku, aby zarówno z czytelnikami, jak i z zaproszonymi gośćmi spróbować przyjrzeć się początkom literatury i kultury. Będzie to zatem powrót do słowa, do tego, co słowo poprzedza oraz co bywa jego konsekwencją.

Podczas pierwszej edycji festiwalu zaprezentują się polscy poeci, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanej przez nich tematyki. Tak więc wśród zaproszonych gości znajdą się najciekawsi reprezentanci polskiej poezji współczesnej. Swoje wiersze przeczytają poeci już uznani, z określonym dorobkiem, ale również ci mniej znani, debiutujący niedawno i jednocześnie świetnie się zapowiadający.

Począwszy od prof. Zofii Zarębianki, poprzez autorów młodych, często związanych z Ziemią Wieluńską, skończywszy na poetach z kręgu czasopisma literackiego „Topos”, festiwal podsumujemy koncertem Zofii Szpikowskiej. A zatem zróżnicowana melodyka polskiego wiersza współczesnego okaże się tytułowym „zarzewiem”, oczekiwaną inspiracją.

Szczegóły na plakacie.

Copyright © 2017-2020 Kocham Wieluń