Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje
Spectrum-IT partner Comarch, kasy fiskalne, serwis komuterowy, Wieluń

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Programu Ograniczania Niskiej Emisji edycja II

8 czerwca 2018

Gmina Wieluń planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który ogłosi nabór wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji edycja II.

Program przeznaczony jest tylko dla budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Dotacja nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych, w których jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są lub będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku na cele inne niż mieszkaniowe. W pozostałych przypadkach dofinansowanie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.
Program ten pozwala pozyskać środki na dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na terenie Gminy Wieluń. Program będzie obejmował dofinansowanie do inwestycji wykonywanych w latach 2018– 2019. Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza.
Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wstępnych deklaracji udziału w w/w programie w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1 (ratusz) pokój nr 9 do dnia 8 czerwca 2018 r. Szczegóły znajdziesz na stronie tutaj

Copyright © 2017-2019 Kocham Wieluń