Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Otwarcie Pracowni Ekologicznej „Żywiołowy Ogród Zmysłów” w ZSS w Wieluniu

2 czerwca 2024 | Wydarzenia

We wtorek, 28 maja, w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu otwarto Pracownię Ekologiczną „Żywiołowy Ogród Zmysłów”.

Pracownię Ekologiczną „Żywiołowy Ogród Zmysłów”, zrealizowaną przy udziale środków (59 tys. 950 zł.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” oraz Powiatu Wieluńskiego, otwarto przy okazji obchodzonego co roku w placówce Dnia Przyjaciela Szkoły (pisaliśmy wcześniej o tym: tutaj).

Projekt „Żywiołowego Ogrodu Zmysłów” to innowacyjna inicjatywa mająca na celu przekształcenie istniejącego terenu zielonego przy Zespole Szkół Specjalnych w dynamiczne środowisko edukacyjne wykorzystujące naturalne zasoby do stworzenia wszechstronnego środowiska nauki.

Ten unikalny punkt dydaktyczny ma służyć jako przestrzeń do prowadzenia zajęć z różnych dziedzin, takich jak biologia, geografia, przyroda, ekologia. Zajęcia będą rozwijały kreatywność oraz funkcjonowanie osobiste i społeczne uczniów integrując ich z naturą oraz przynosząc korzyści zarówno edukacyjne jak i społeczne.

Uroczystego otwarcia Pracowni Ekologicznej „Żywiołowy Ogród Zmysłów” w Zespole Szkół Specjalnych dokonała dyrektor placówki – Katarzyna Wyrębak w asyście Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Grażyny Ryczyńskiej, dyrektora Międzyszkolnej Bursy Barbary Cicheckiej oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Beaty Bagińskiej.

Projekt „Żywiołowego Ogrodu Zmysłów” miał na celu wykorzystanie istniejącego terenu zielonego przy Zespole Szkół do prowadzenia zajęć z zakresu biologii, geografii, przyrody, ekologii, godzin z wychowawcą, przysposobienia do pracy, zajęć rozwijających kreatywność oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.

Teren punktu dydaktycznego został podzielony na cztery części – każdej przypisano jeden z żywiołów: woda, ogień, ziemia i powietrze, umożliwiających prowadzenie równocześnie różnorodnych zajęć. Przebywanie na świeżym powietrzu niesie ze sobą wiele pozytywów: walory zdrowotne, pobudzenie sprawności ruchowej, wyczulenie na zapachy, kolory, pobudzenie ciekawości i zaostrzenie zmysłu obserwacji.

Duże znaczenie mają także walory wychowawcze pracy w ogródku i korzyści jakie niesie wykorzystanie go w procesie dydaktycznym. Planujemy zaangażować uczniów do pielęgnacji oraz rozwoju terenu zielonego przy szkole.

Ogród będzie pełnił ważną funkcję społeczną gdyż pozwoli uczniom bezpiecznie aktywnie spędzać czas wśród rówieśników oraz nauczycieli i wychowawców. W takim miejscu uczeń łatwiej nawiązuje relacje, chętniej pokazuje samego siebie, daje się poznać z innej, bardziej prywatnej i osobistej strony.

– mówiła podczas otwarcia pracowni dyrektor ZSS Katarzyna Wyrębak

„Żywiołowy Ogród Zmysłów” ma dostarczyć materiałów do nauczania poglądowego przybliżając bogactwo świata roślin. Uczniowie uczyć się będą poprzez obserwację jak zmienia się przyroda w ciągu roku. To wszystko pozwoli dostrzegać piękno naturalnego otoczenia tak aby uczniowie w przyszłości byli świadomymi ludźmi dbającymi o środowisko.

Strefie powietrza przypisano kolor biały oraz kremowy, które dominowały przy doborze posadzonych krzewów i bylin. Zaproponowane gatunki będą pomagały zaobserwować siłę i kierunek wiatru. To również strefa dla zwierząt latających. Pojawiły się w niej budki lęgowe dla ptaków, karmniki oraz poidełko. W tej części ogrodu posadzono rośliny i zioła miododajne wabiące owady by uczniowie poznali gatunki owadów pożytecznych oraz ich znaczenie w przyrodzie. Uczniowie będą tutaj uczyli się słuchania dźwięków natury.

Strefę wody dzieli ścieżka sensoryczna wykonana z kilku różnych materiałów. Tej strefie przypisano kolor niebieski. Pojawi się tutaj kaskada wodna z wodą w obiegu zamkniętym. Tutaj ma też się znaleźć zbiornik na deszczówkę wykorzystywaną do podlewania roślin uprawnych w strefie ziemi. Tutaj zostaną również zasadzone rośliny kwitnące na niebiesko. W pobliżu kaskady umieszczone zostały ławki ogrodowe. Cała ta część będzie porośnięta trawą.

Strefa ziemi przeznaczona jest na ogród uprawny gdzie dominują kolory: brązowy, szary i zielony. Umiejscowione tutaj trzy skrzynie ogrodowe na nogach ułatwią uczniom na wózkach swobodne poruszanie się w trakcie wykonywania zajęć praktycznych. W inspektach i skrzyniach będą wysiewane warzywa i zioła, tak aby uczniowie mogli otoczyć te rośliny właściwą opieką, obserwować ich wzrost od nasiona do dojrzałości oraz zbierać plony. Obserwując drzewa i krzewy owocowe uczniowie poznają cykl roślin okrytonasiennych.

Strefa ognia przeznaczona jest do prowadzenia zajęć stolikowych. Jej głównym elementem jest altana, w której będą mogły się odbywać zajęcia dydaktyczne na ławkach i stolikach. Rosnące na terenie ogrodu drzewa wykorzystane będą do przekazania uczniom wiedzy o pozytywnym wpływie drzew na samopoczucie człowieka. Ta strefa będzie wysypana piaskiem.

Wszystkie strefy złączy punkt centralny, w którym umiejscowiony zostanie zegar słoneczny. Dzięki niemu każdy będzie mógł odczytać lokalny czas słoneczny a na tak zagospodarowanym terenie będą mogły odbywać się zajęcia prowadzone metodą hortiterapii.

Dzięki różnorodności sekcji tematycznych, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności w sposób praktyczny i interaktywny. Zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu sprzyjają również zdrowiu fizycznemu i psychicznemu uczniów, a kontakt z naturą pozytywnie wpływa na ich samopoczucie.

Projekt ten nie byłby możliwy bez zaangażowania wielu lokalnych instytucji oraz kreatywności i zaangażowania uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. Inicjatywa stworzenia tej pracowni ekologicznej jest doskonałym przykładem, jak współpraca lokalnych instytucji i zaangażowanie młodzieży mogą przyczynić się do realizacji ważnych projektów społecznych.

Dzięki wsparciu Powiatowego Zarządu Dróg i kreatywności uczniów Zespołu Szkół nr 1 powstało miejsce, które będzie inspirować do działania na rzecz ochrony środowiska przez wiele lat.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń