Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Obchody Powiatowego Święta Strażaków w Ostrówku

14 maja 2024 | Wydarzenia

W niedzielę, 12 maja, od zbiórki na parkingu przy Szkole Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Ostrówku i Mszy Św. polowej rozpoczęły się obchody Powiatowego Święta Strażaków.

Na uroczystą Eucharystię, w intencji strażaków i ich rodzin, zaproszono wszystkie jednostki straży pożarnych z terenu powiatu wieluńskiego. W uroczystości oprócz jednostek straży uczestniczyli również zaproszeni goście, samorządowcy oraz liczna grupa mieszkańców.

Strażacy podczas Mszy Świętej podziękowali Bogu i swojemu patronowi św. Florianowi za opiekę podczas przeprowadzonych akcji modląc się o błogosławieństwo na kolejne lata. Podczas oficjalnej części uroczystości nie zabrakło okolicznościowych przemówień, podczas których wraz z życzeniami podziękowano strażakom za ich ciężką i niebezpieczną pracę.

Zaangażowanie strażaków jest wyrazem bardzo dużego poświęcania w imię motta: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Podczas uroczystości głos zabrało wielu znakomitych gości, w tym m. in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie – Adam Nowak, Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu – st. bryg. Karol Bednarski oraz Prezes Powiatowego Zarządu OSP – Andrzej Stępień.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Jak co roku, w drugą niedzielę maja druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu spotykają się na Powiatowych Obchodach św. Floriana. Szanowni zebrani, cóż oryginalnego i mądrego można powiedzieć jeszcze o ofiarnej, pełnej zaangażowania służbie strażaka ochotnika.

Jak wyglądałyby nasze lokalne wspólnoty bez jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych? Nie wyobrażamy sobie tego. Bo co w przypadku różnego rodzaju zdarzeń losowych: pożarów, zdarzeń drogowych, wichur, powodzi i innych klęsk. Zawsze w pierwszym szeregu są strażacy ochotnicy, którzy wspierają działania Państwowej Straży Pożarnej.

Jak wyglądałyby różnego rodzaju uroczystości patriotyczno-religijne, kulturalne bez strażaków ochotników. Ile ważnych inicjatyw o charakterze charytatywnym nie miałoby szans powodzenia bez z udziału braci strażackiej. A honorowe krwiodawstwo to też domena druhów ochotników. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc drugiemu człowiekowi zawsze i często na czele są strażacy ochotnicy…

– mówił Prezes Powiatowego Zarządu ZOSP RP w Wieluniu Andrzej Stępień

Podczas tak ważnej uroczystości dla druhów strażaków z naszego powiatu głos zabrali również parlamentarzyści oraz, w swoim i Wicestarosty Powiatu Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby imieniu, Starosta Powiatu Wieluńskiego – Maciej Bryś.

W tak wyjątkowym dniu pragniemy przekazać wszystkim Wam wyrazy szacunku za wzorowe pełnienie służby na rzecz naszej lokalnej społeczności. Wasza pełna zaangażowania praca, zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańcom naszego powiatu, jest powszechnie zauważana i doceniana. Przyjmijcie zatem słowa podziękowania za codzienny trud i nieustanną gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Nie sposób także pominąć Waszego zaangażowania w życie społeczne i kulturalne środowiska lokalnego. Wierność tradycji, organizacja i udział w uroczystościach o charakterze patriotyczno-religijnym są powszechnie zauważane i doceniane. Wasza obecność podnosi ich rangę i jest symbolem przywiązania do tych wartości, które bliskie są każdemu Polakowi.

W tym uroczystym dniu, w imieniu własnym, władz samorządowych oraz mieszkańców powiatu wieluńskiego składamy wszystkim strażakom z terenu powiatu serdeczne podziękowania. Życzymy Wam zdrowia, codzienności bez trosk i kłopotów, niezliczonych chwil spędzonych w gronie najbliższych i przyjaciół, a służba jaką pełnicie niech będzie dla Was nieustającym źródłem dumy i satysfakcji. Tyle samo powrotów co wyjazdów!

– zwrócił się do druhów strażaków starosta Maciej Bryś

Strażacy w walce z żywiołami i podczas ratowania życia ludzkiego bardzo często narażają własne życie a trud w niesieniu pomocy innym często odbywa się kosztem ich najbliższych. Jednak nie zważając na to są zawsze tam, niezależnie od pory roku i dnia, gdzie potrzeba ich profesjonalizmu i doświadczenia.

W związku z tym uroczystość Dnia Strażaka to dobra okazja aby podziękować druhom za cały trud i poświęcenie a także aby wyróżnić najbardziej zasłużonych. Również i tym razem nie zapomniano o wręczeniu odznaczeń i medali oraz złożeniu gratulacji zasłużonym strażakom.

Oficjalną część uroczystości Powiatowego Święta Strażaków w Ostrówku zakończyła defilada pocztów sztandarowych a następnie można było podziwiać występy: Czarnożylskiej Orkiestry Dętej pod batutą Ireny Siorek oraz Kapeli z Ostrówka.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń