Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Skrzynnie uczyli się jak i do kogo pisać wnioski dotacyjne

11 maja 2024 | Wydarzenia

W czwartek, 9 maja, odbyło się spotkanie dla stowarzyszeń – „Lokalna edukacja” nt pisania dobrych wniosków o środki zewnętrzne.

Spotkanie, które poprowadził Marek Patyk z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Instytutu Spraw Obywatelskich, odbyło się w sali OSP Skrzynno.

Na zaproszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynnie, na spotkanie z Panem Markiem Patykiem z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Instytutu Spraw Obywatelskich, licznie stawiły się lokalne organizacje szukające informacji takich jak: jak i gdzie pisać wnioski dotacyjne. Kolejnym tematem poruszanym w czasie spotkania były standardy ochrony dzieci jakie muszą wprowadzać wszelkie instytucje i organizacje działające na rzecz dzieci. Dla lokalnych organizacji każda okazja do zwiększenia wiedzy na temat poprawnego sposobu aplikowania o środki to szansa ich zdobycia.

W czasie spotkania poszczególne organizacje zaprezentowały też swoją działalność oraz mogły wymienić się dobrymi praktykami. Takie inicjatywy to ważne miejsce zaciśnięcia lokalnej współpracy.Spotkanie, które odbyło się było elementem programu „Lokalna edukacja” realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności finansowanego z środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest podniesienie świadomości kobiet ze wsi i ich rozwój poprzez zorganizowanie cyklu inicjatyw edukacyjnych na temat społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw społecznych oraz roli organizacji pozarządowych w kontekście życia publicznego.

Planujemy też warsztaty na temat integracji i akceptacji osób niepełnosprawnych. W ramach projektu nastąpi zwiększenie dostępu do szeroko rozumianej kultury oraz działania z zakresu aktywacji zawodowej.
Dotychczasowe działania tego stowarzyszenia skupiała się na inicjatywach typowych dla KGW. Tym razem, za sprawą grupy inicjatywnej, wyszyło z zupełnie nowym, innym pomysłem jakim jest zwrócenie uwagi na angażowanie społeczne osób z obszarów wiejskich.

Pragną obecnie zaktywizować przede wszystkim miejscowe kobiety w działania społeczne skierowane są jednak nie tylko dla nich. Ich działania mają na celu dać przykład, że kobiety mieszkające na terenach wiejskich, w tak zwanej prowincji, mogą wychodzić z różnymi inicjatywami, świadomie działać na rzecz społeczeństwa. Pomysł na realizację projektu to oddolna inicjatywa grupy projektowej, do której należą dziewczyny z KGW Skrzynno, które widzą potrzebę realnego działania na rzecz ogółu.

– relacjonuje wydarzenie Piotrek Pawlak

Spotkanie sfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach programu „Lokalna edukacja” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynnie.

źródło: Piotrek Pawlak/Skrzynno

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń