Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

2 maja 2024 | Wydarzenia

28 kwietnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyło się XXVII walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z przyjęciem i realizacją programu zebrania przystąpiono do obrad. Zebranie poprowadziła Prezes Anna Nowakowska, jednogłośnie wybrana na Przewodniczącego zebrania.

Pani Prezes odczytała sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres od 16 kwietnia 2023 roku do 28 kwietnia 2024 roku. W tym czasie na wniosek Prezesa Zarząd odbył dwa zebrania. Było to 10.12.2023 r. i 16.04.2024 r.

W okresie sprawozdawczym wspólnie z Gminą Wieluń, MZW zorganizowano:

  • 16 IV 2023 r. koncert kameralny „Piosenka moja po świecie… chodzi”. Tematem koncertu była poezja Marii Konopnickiej w pieśniach polskich kompozytorów. Wykonawcami koncertu byli artyści: Iwona Karbowska – sopran, Wojciech Stysz- fortepian. Do krainy poezji zaklętej w dźwięki muzyki zabrała słuchaczy Magda Kopańska – kustosz Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
  • 14 V 2023 r. wyjazd na koncert muzyki kameralnej kwartetu saksofonowego NEMESIS Quartet w Kluczborku,
  • wyjazd do Filharmonii Opolskiej na zakończenie Wiosennego Sezonu Artystycznego gdzie wystąpił znakomity pianista Jakub Kuszlik, który wykonał Koncert h-mol Fryderyka Chopina,
  • 29 IX 2023 koncert fortepianowy koreańskiej pianistki Chloe Jiyeong Mun w Antoninie w ramach festiwalu „Chopin w barwach jesieni”,
  • W ramach środków finansowych pozyskanych z Gminy Wieluń oznakowano trasę turystyczną- dojazd do Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej, wykonując tablice informacyjne i drogowskazy,
  • rozliczono środki finansowe pozyskane z subkonta Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego,
  • Po rezygnacji z funkcji księgowej pani Zuzanny Łuczak zatrudniono nową księgową panią Aleksandrę Kamińską,
  • przygotowano dokumenty do sporządzenia sprawozdania finansowego,
  • pozyskano środki z Gminy Mokrsko (mikrogrant Wójta Gminy Mokrsko) na organizację koncertu skrzypcowo – fortepianowego w wykonaniu pani Anity Koźlak z akompaniatorem, który odbędzie się 19 V 2024 w muzeum w Ożarowie.

Po przedstawionych sprawozdaniach Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium. Wszystkie uchwały podjęte przez członków zebrania zostały zatwierdzone jednogłośnie. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie zachęcają wszystkich, którym leży na sercu działalność placówki o wstępowanie w szeregi jej wypróbowanych przyjaciół!

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń