Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Otwarcie Centrum Integracji Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu

2 maja 2024 | Wydarzenia

W czwartek, 25 kwietnia, w Wieluniu zostało otwarte Centrum Integracji Polskiego Czerwonego Krzyża.

Centrum ma zapewnić miejsce integracji dla lokalnej społeczności, w tym także dla uchodźców z Ukrainy. W oficjalnym otwarciu, które miało miejsce przy ulicy Królewskiej, uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych oraz prezesi Polskiego Czerwonego Krzyża z Łodzi i Wielunia.

Placówka, zlokalizowana w pomieszczeniach po dawnym „Olimpie” i jest drugą taką instytucją w województwie łódzkim, po Łodzi. Podczas uroczystości Małgorzata Komar, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Wieluniu, podkreśliła, że otwarcie centrum otwiera nowe możliwości dla lokalnej społeczności, zapewniając pole do integracji oraz realizacji celów PCK.

Koordynatorem Centrum Integracji PCK w Wieluniu została pani Anna Jeż. W trakcie uroczystości głos zabrali również Jolanta Chełmińska, Prezes łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK, oraz Wiceburmistrz Wielunia, Joanna Skotnicka-Fiuk. Skupiając się na celach placówki, wiceburmistrz podkreśliła, że będzie ona miejscem nie tylko integracji społecznej, lecz także wsparcia oraz doradztwa dla mieszkańców.

Decyzja o udostępnieniu lokalu za symboliczną opłatą dla PCK umożliwiła uruchomienie drugiego Centrum Integracji w województwie łódzkim. Placówka ma zapewniać bezpłatną pomoc psychologiczną oraz inne formy wsparcia dla potrzebujących.

Otwarcie Centrum Integracji PCK w Wieluniu stanowi istotny krok w kierunku budowania wspólnoty oraz zapewniania pomocy dla mieszkańców i uchodźców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń