Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uczniowie ZSS w Wieluniu na podium konkursu „W gościnie u Marii Konopnickiej”

29 kwietnia 2024 | Wydarzenia

W środę, 17 kwietnia, odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „W gościnie u Marii Konopnickiej”.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu znaleźli się wśród głównych laureatów IV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „W gościnie u Marii Konopnickiej”. To kolejna edycja, w której uczestniczyli uczniowie przygotowani przez Anetę Włodarczyk, polonistkę i logopedę.

17 kwietnia w Warckim Centrum Kultury odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „W gościnie u Marii Konopnickiej”, który już po raz czwarty zorganizowany został przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. Tegoroczną edycję wydarzenia, honorowymi patronatami objęli: Łódzki Kurator Oświaty oraz Starosta Sieradzki.

Konkurs skierowany był do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

Cele konkursu były następujące: rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, popularyzowanie twórczości: Marii Konopnickiej, kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości, promowanie talentów recytatorskich/ lektorskich oraz popularyzacja literatury pięknej.

Do udziału w zmaganiach przystąpiło aż 54. uczestników z 13 szkół. Swoje umiejętności prezentowali w trzech kategoriach.

Kategorie:

  • I kategoria – recytacja wiersza lub fragmentu prozy wybranego autora;
  • II kategoria – piękne czytanie wiersza lub fragmentu prozy;
  • III kategoria – inscenizacja wiersza.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m in. Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi delegatura w Sieradzu – Hanna Banach, Starosta Sieradzki – Mariusz Bądzior, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu – Józef Jura, Członek Zarządu Rady Powiatu – Tomasz Baliński, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warcie – Edyta Leszczyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie – Grzegorz Kopacki, Kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie – Marcin Wojtysiak oraz przedstawiciel Zarządu Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół Specjalnych w Warcie – Paulina Sitarek.

Jury w osobach: Małgorzata Jurkowska, Paulina Banasia oraz Wiktor Baranowski, wysłuchali uczniowskie interpretacje utworów m.in. Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow, a następnie wyłonili zwycięzców.

Wśród laureatów nie zabrakło uczniów w Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu:

W kategorii recytacja:

  • III miejsce – w grupie starszej zajęła Aleksandra Rasztar ze Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu
  • I miejsce – w grupie najstarszej zajął – Patryk Pszczełowski z Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wieluniu

W kategorii piękne czytanie:

  • II miejsce – w grupie najstarszych uczniów zajęła – Sylwia Kałuża z Branżowej Szkoły Specjalnej w Wieluniu.

Reprezentantów wieluńskiej placówki przygotowała do konkursu Aneta Włodarczyk. Zwycięzcom i opiekunowi artystycznemu serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.

źródło: Lena Macuga/ZSS w Wieluniu
fot. ZSS w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń