Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wieluńskie obchody 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

18 kwietnia 2024 | Kultura

W Wieluniu, 14 kwietnia, odbyła się uroczystość upamiętniająca tragiczne wydarzenia związane z Zbrodnią Katyńską oraz Katastrofą Smoleńską.

Oficjalne uroczystości miały miejsce przy obelisku w Parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, który stanowi symboliczne miejsce upamiętnienia nauczycieli ziemi wieluńskiej zamordowanych w Katyniu i Charkowie. Ceremonię poprowadził Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Wydarzenie zgromadziło liczne grono gości, w tym przedstawicieli władz miasta i powiatu, harcerzy, członków Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej”, służb mundurowych, nadleśnictwa, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, oraz mieszkańców.

Podczas uroczystości, po powitaniu gości i odśpiewaniu hymnu państwowego, Jan Książek przypomniał historię tragedii katyńskiej z 1940 roku.

Upamiętniamy dzisiaj 84. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Była ona bezlitosnym i okrutnym mordem na blisko 22 tys. obywateli państwa polskiego których, po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 Września 1939 roku, wzięto do niewoli lub aresztowano.

Na podstawie tajnej decyzji Biura Partii Komunistycznej z marca 1940 roku, zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tys. jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz kolejne 7 tys. osób osadzonych w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, tj. terenach wschodniej Polski włączonych w 1939 roku do Związku Sowieckiego.

Ofiarami byli oficerowie Wojska Polskiego i policji, nauczyciele urzędnicy administracji państwowej, czyli przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski.

W kwietniu i maju 1940 roku jeńców z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. transportowano pociągami do miejsc egzekucji do Katynia, do Kalinina i do Charkowa. Zabitych w Kalininie, obecnie jest to miasto Twer, przewieziono do Miednoje i zakopano w przygotowanych do tego celu dołach na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego NKWD.

Setki kolejnych polskich żołnierzy przetrzymywano w więzieniach i tam następnie mordowano. Bezlitośni oprawcy swoje ofiary grzebali w wielu innych miejscach, w tym w Kuropatach pod Mińskiem i Bykowni pod Kijowem.

Na uwagę zasługuje fakt, iż poprzez miejsce urodzenia, nauki, pracy zawodowej i zamieszkania około 150 ofiar brutalnego mordu jest związanych z ziemią wieluńską, w tym około 40 z nich bezpośrednio z Wieluniem. Są wśród nich policjanci żołnierze, głównie oficerowie rezerwy, nauczyciele, urzędnicy, lekarze i prawnicy. Na krzyżu ofiar katyńskich, przy którym stoimy, umieszczone są nazwiska 13 nauczycieli ofiar sowieckiego terroru.

– mówił podczas uroczystości dyrektor Jan Książek

Kilka słów odnośnie wydarzenia, oddając hołd dla ofiar, powiedział także Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, następnie Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler oraz przedstawiciel Chrześcijańskiego Porozumienia Wieluń Roman Drosiński.

Na zakończenie tej części uroczystości pod obeliskiem złożono kwiaty w barwach narodowych i zapalono znicze pamięci a następnie uczestnicy wydarzenia udali się na uroczystą Eucharystią za Ojczyznę w kościele p.w. Nawiedzenia NMP. Wartę honorową przy pomniku tradycyjnie pełnili rekonstruktorzy w mundurach – członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej.

Uroczystość z niedzieli, 14 kwietnia, była ważnym momentem refleksji nad tragicznymi wydarzeniami z przeszłości, które nie mogą zostać zapomniane, oraz okazją do wspólnego oddania hołdu ich ofiarom.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń