Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Koniec kadencji Rady Miejskiej w Wieluniu. Pożegnanie radnych

16 kwietnia 2024 | Wydarzenia

W czwartek, 11 kwietnia, odbyła się uroczysta, CIII sesja Rady Miejskiej w Wieluniu.

Czwartkowa sesja była okazją do licznych podziękowań radnym VIII kadencji. Podczas I tury wyborów samorządowych nie wszyscy radni ponownie startujący otrzymali wystarczającą ilość głosów aby znowu zasiąść w Radzie Miejskiej. Na 21 radnych jedynie 5 zdobyło mandat radnego.

Wśród nich znaleźli się: Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Piotr Radowski i Wiceprzewodnicząca Maria Zarębska, którym kwiatami podziękowano za współpracę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Radowski pełni tę ważną funkcję 13 lat. Przez 30 lat jako radny służył swoją wiedzą, doświadczeniem a także otwartością we wspólne poszukiwanie dobrych rozwiązań dla naszej Gminy. Nie sposób policzyć godzin poświęconych dla Gminy Wieluń i rozwoju samorządności.

W imieniu własnym jak i klubu Radnych Przyjazna Gmina pragnę podziękować koledze Przewodniczącemu Rady za godną naśladowania postawę, dbanie o dobre imię Gminy Wieluń i dążenie do jej rozwoju, za pełną zaangażowania współpracę. Dziękujemy!

– powiedział podczas sesji radny Radosław Wojtuniak

Radny Robert Kaja wręczając kwiaty podziękował także wiceprzewodniczącej Marii Zarębskiej za aktywną pracę na rzecz społeczności lokalnej. Oboje: przewodniczący Piotr Radowski i wiceprzewodnicząca Maria Zarębska nie kryli łez wzruszenia podczas wręczania im przepięknych bukietów.

Podczas czwartkowej sesji podziękowano zarówno radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego, w tym naczelnikom wydziałów, dyrektorom jednostek podległym Gminie, a także sołtysom i przewodniczącym osiedli.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń