Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Kombatanta w Mokrsku

15 kwietnia 2024 | Wydarzenia

W dniu 15 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kombatanta.

Święto zostało ustanowione w celu oddania hołdu wszystkim żołnierzom, partyzantom i cywilnym członkom ruchu oporu, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość swoich państw.

Słowo kombatant pochodzi z j. francuskiego i oznacza towarzysza broni. W Polsce żyje ich jeszcze ok. 50 tys. Według polskiej ustawy o kombatantach: kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Mimo międzynarodowego wymiaru święta Polacy w tym dniu oddają cześć wszystkim walczącym o wolność Polski. Cześć oddają ostatnim żyjącym kombatantom i tym, którzy są już na wiecznej warcie. Wielu z kombatantów to świadkowie wydarzeń historycznych. Każdy z nich miał swój bagaż doświadczeń i udział w wyzwalaniu Ojczyzny. Tak było i w powiecie wieluńskim, w którym gminno-powiatowe obchody Międzynarodowego Dnia Kombatanta odbyły się 14 kwietnia w Mokrsku. Organizatorami uroczystości byli: Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler oraz Wójt Gminy Mokrsko Zbigniew Dąbrowski.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki przy kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Mszy świętej w intencji Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej celebrowanej przez ks. Zbigniewa Bigaja. W homilii ks. Zbigniew Bigaj nawiązał do fragmentu z I Listu św. Jana Apostoła: Kto mówi: „Znam GO” a nie zachowuje Jego przykazań ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała” oraz do fragmentu przeczytanej Ewangelii wg św. Łukasza: „Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”, ks. Zbigniew Bigaj przybliżył i wyjaśnił uczestnikom Eucharystii znaczenie słowa „świadek” i wyjaśnił kto tak naprawdę jest świadkiem Chrystusa i wydarzeń, które dokonały się w Jerozolimie.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej i Wojny Polsko- Bolszewickiej gdzie wartę honorową wystawiło Stowarzyszenie Historyczne Bataliony obrony Narodowej. Kwiaty oraz znicze złożyły delegacje: powiatu Wieluńskiego, Gminy Biała, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Gminy Mokrsko oraz Delegaci z Biura Senatora Marcina Karpińskiego.

Ostatnią część obchodów stanowiło oficjalne spotkanie przedstawicieli władz samorządowych z kombatantami z terenu powiatu wieluńskiego. Spotkanie odbyło się w dworku w Mokrsku. Gości powitał i wprowadził Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej. Następnie głos zabrali: Starosta Wieluński Marek Kieler, Wójt Gminy Mokrsko Zbigniew Dąbrowski, Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek, Dyrektor Domu Kultury w Ożarowie Natalia Zwierz oraz Prezes Klubu Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko Rajmund Kieler, który naświetlił historię ruchu kombatanckiego w Polsce.

Odczytano także list od senatora Marcina Karpińskiego. Szczególnego charakteru spotkaniu nadało krótkie wystąpienie 99-letniego kombatanta – Henryka Strózika, Honorowego Prezesa Koła Kombatantów w Wieluniu. Uroczystość uświetniło również krótkie widowisko multimedialne. Poezja nawiązująca do historii żołnierza polskiego z okresu II wojny światowej: wiersze m. in. „Ja idę walczyć Mamo”, „O żołnierzu tułaczu”, przeczytane na tle wycinków filmów z II wojny światowej przez Grażynę Hadryś (matka), Czesława Korczewskiego (żołnierz tułacz) i Alana Belkę (syn) zmusiły wszystkich do refleksji i głębokiego przekonania, że już „Nigdy więcej wojny”!

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń