Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Promocja książki Damiana Langnera „Kościoły drewniane ziemi wieluńskiej”

26 marca 2024 | Wydarzenia

21 marca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieluniu odbyła się promocja książki „Kościoły drewniane ziemi wieluńskiej”.

Było to niezwykłe wydarzenie, które przeniosło uczestników spotkania w historyczną podróż po ziemi wieluńskiej, z jej bogactwem kulturowym i architektonicznym.

Autor, Damian Langner, zaprezentował sakralne zabytki drewniane ziemi wieluńskiej, wraz z ich charakterystycznymi cechami, wyróżniającymi je od budowli sakralnych drewnianych Małopolski, Śląska, Wielkopolski. Spotkanie było okazją do spotkania z autorem Damianem Langnerem i wydawcą Rafałem Monitą z Wydawnictwa Astraia z Krakowa, poznaniem procesu zbierania materiałów i powstawania publikacji, odpowiedzią na pytanie, dlaczego kościoły drewniane ziemi wieluńskiej?

W ramach projektów badawczych Zespołu Drewnianej Architektury na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej, włączonego do Pracowni Polskiej Sztuki Dawnej opracowano dokumentację kościołów drewnianych zbudowanych do połowy XVI wieku oraz architekturę cerkiewną. W ramach tego projektu powstało także najistotniejsze opracowanie architektury świątyń znajdujących się na ziemi wieluńskiej.

Opracowany przez dr Grażynę Ruszczyk oraz prof. Ryszarda Brykowskiego „Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce, zeszyt 4b, napisany pod redakcją Ryszarda Brykowskiego obejmuje świątynie istotne dla napisania niniejszej publikacji w: Dzietrznikach, Gaszynie, Grębieniu, Jaworznie, Kadłubie, Łaszewie, Łyskorni, Ochędzynie, Popowicach, Wierzbiu oraz Wiktorowie. (…)

Niniejsza praca składa się z dwóch części – pierwsza obejmuje omówienie typów świątyń drewnianych, które otaczają kościoły „wieluńskie”, z kolei druga traktuje o budownictwie sakralnym występującym na historycznej ziemi wieluńskiej.

– czytamy we wstępie do publikacji

Budowle sakralne ziemi wieluńskiej interesowały autora od lat. Jeszcze w czasach studenckich zajmował się kościołem św. Barbary w Wieluniu oraz świątyniami drewnianymi na ziemi wieluńskiej, które uzyskały dofinansowanie na renowację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kościoły te łączyło także to, iż znajdowały się na historycznym szlaku bursztynowym. W publikacji znalazło, więc swoje opisy 14 świątyń drewnianych z terenu ziemi wieluńskiej wybudowanych do końca XVII wieku.

Graficznym dopełnieniem opisów tych 14 świątyń są ich projekty architektoniczne, przekroje oraz rzuty, które autor pozyskał z archiwum Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Najnowsze przekroje świątyń, które uzyskały dofinansowanie z EFRR w 2009 roku, zostały wykonane przez inż. Krzysztofa Kędzię z Wielunia.

Dzięki temu w książce udało się zamieścić przekroje następujących kościołów: p.w. św. Barbary w Wieluniu, p.w. Wszystkich Świętych w Popowicach, p.w. Męczeństwa Jana Chrzciciela w Łagiewnikach, p.w. św. Tekli w Raczynie, p.w. św. Marii Magdaleny w Łyskorni oraz p.w. Wszystkich świętych w Naramicach.

Dzięki promocji wielu, którzy do tej pory mało interesowali się drewnianymi kościołami ziemi wieluńskiej zapragną je zobaczyć nie tylko z, zewnątrz ale i od wewnątrz, poznać ich unikalny styl architektoniczny oraz bogatą historię, stanowiącą istotną część dziedzictwa kulturowego ziemi wieluńskiej. Spotkaniu towarzyszył Rafał Monita z wydawnictwa Astraia z Krakowa a poprowadził je Grzegorz Nowak z Radio ZW.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń