Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Walne zebranie i uroczyste włączenie do KSRG jednostki OSP Wieluń

21 lutego 2024 | Wydarzenia

W sobotę, 10 lutego, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu odbyła się szczególna uroczystość dla jednostki OSP w Wieluniu.

Wydarzenie rozpoczęto od walnego zebrania sprawozdawczego podsumowującego działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu w bardzo ważnym dla jednostki 2023 roku. W ciągu minionego roku strażacy zostali wezwani do akcji aż 61 razy, aby stawić czoła różnorodnym zagrożeniom w naszej okolicy.

Ich zadania obejmowały reagowanie na wypadki drogowe, usuwanie powalonych drzew, likwidację plam oleju na drodze, a także działania w sytuacjach pożarowych. Dodatkowo, nie tylko reagowali na istniejące zagrożenia, lecz także brali udział w ćwiczeniach dbając o swoje ciągłe doskonalenie i gotowość do szybkiego działania w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki ich poświęceniu i profesjonalizmowi, nasza społeczność może czuć się bezpieczniej w obliczu różnych niebezpieczeństw. Jednostka OSP KSRG w Wieluniu działała nie tylko w celu zwalczania pożarów, ale także angażowała się w życie społeczności lokalnej i organizowała różnego rodzaju wydarzenia i akcje.

Druhowie z OSP KSRG Wieluń zorganizowali dla mieszkańców wspaniałą majówkę na pl. Legionów z pokazami działań ratowniczych, konkursami dla najmłodszych czy loterią fantową. W ubiegłym roku strażacy również ochrzcili imieniem „Mietek” nowy, średni wóz ratowniczo-gaśniczy Renault D16, zakupiony za kwotę 911 tys. 676 zł.

W ubiegłym roku nastąpiło także włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pozyskano dużą ilości dofinansowań oraz reaktywowano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która równie prężnie nadal się rozwija. Jak podkreślił druh Sasin historia OSP Wieluń to historia walki, poświęceń i determinacji, która przyczyniła się do utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców Wielunia przez wiele dziesięcioleci.

Następnie po podsumowaniu działań druhów ochotników w 2023 roku nastąpiło uroczyste, oficjalne przekazanie decyzji w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczystość, oprócz druhów OSP Wieluń, zaszczycił swoją obecnością m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Adam Nowak oraz Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, koordynator ds. OSP Paweł Malinowski, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego: Andrzej Chowis i Edward Kiedos oraz Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu st. bryg. Karol Bednarski.

Podczas tak ważnego wydarzenia nie zabrakło Prezesa Zarządu ZOSP RP w Wieluniu dh Andrzeja Stępnia, Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP dh Bronisława Mituły, Komendanta Gminnego ZOSP dh Andrzeja Szczepańskiego oraz samorządowców, w tym Wicestarosty Powiatu Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby, Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy, Zastępcy Burmistrza Wielunia Joanny Skotnickiej-Fiuk, Przewodniczącego Rady Gminy Wieluń Piotra Radowskiego oraz Radnych Gminy Wieluń: Wojciecha Psuji i Roberta Kaji.

Od 1995 roku Państwowa Straż Pożarna kieruje Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, którego głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia oraz środowiska, a także koordynacja działań ratowniczych. System ten skupia się na różnorodnych zagrożeniach, takich jak pożary, katastrofy naturalne czy sytuacje awaryjne, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, medycznego i współpracy z innymi jednostkami ratowniczymi.

W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego działają liczne instytucje i organizacje, takie jak Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Straż Miejska, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także organizacje pozarządowe, w tym Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR), Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), Podhalańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (POPR), Polski Czerwony Krzyż (PCK) i inne.

Współpraca między tymi podmiotami jest kluczowa dla skutecznej reakcji na różnego rodzaju zagrożenia i zapewnienia szybkiej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Dzięki koordynacji i wsparciu ze strony KSRG, działania ratownicze są skuteczniejsze i bardziej efektywne, co przekłada się na większe bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń