Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Powiatowy Strażacki Konkurs Plastyczny rozstrzygnięty

18 lutego 2024 | Wydarzenia

We wrześniu ubiegłego roku Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieluniu zaprosił małych i dużych mieszkańców powiatu wieluńskiego do wzięcia udziału w konkursie.

Tematyka Powiatowego Strażackiego Konkursu Plastycznego edycja 2023/2024 obejmowała udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych.

Tematyka konkursu dotyczyła również ratownictwa specjalistycznego a także udział w ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej i historycznej.

Ogólnopolski konkurs plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych tematyką ochrony przeciwpożarowej, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk.

Przesłane prace kreują szeroko rozumianą prewencję pożarniczą a także prowadzą rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży i osób starszych. Etap powiatowy poprzedziły eliminacje gminne.

Zgodnie z regulaminem każdy Zarząd Oddziału Gminnego po przeprowadzeniu eliminacji wyłaniał po 5 prac z każdej kategorii. Zadaniem powołanej komisji było wyłonienie artystów, których prace będą reprezentowały nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.

Niestety komisja miała ogrom pracy z uwagi na pomysłowość, staranność i kreatywność uczestników. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji w następnym roku.

Laureatom życzymy zajęcia jak najlepszych miejsc na szczeblu województwa i otrzymania przepustki do udziału w zmaganiach krajowych. Mamy nadzieję, że uda się powtórzyć sukces z ubiegłych lat, kiedy laureaci konkursu powiatowego reprezentowali województwo łódzkie na zmaganiach krajowych.

– relacjonuje na swoim FB Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieluniu

Prace oceniane były w pięciu grupach wiekowych. Przedmiotem konkursu były prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby i metaloplastyki.

Po długiej merytorycznej dyskusji laureatami konkursu powiatowego zostali:

I grupa – przedszkola:

 • Karolina Jaglińska – Publiczne Przedszkole w Białej,
 • Milena Olejnik – Oddział Przedszkolny w Czarnożyłach,
 • Zuzanna Morka – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mierzycach,
 • Miłosz Nowak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pątnowie,
 • Iga Kruk – Publiczne Przedszkole w Ostrówku,

II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV:

 • Miłosz Mituła – Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach,
 • Wiktoria Stefaniak – Szkoła Podstawowa w Białej,
 • Amelia Piekielna – Szkoła Podstawowa w Skomlinie,
 • Jan Kostrzewa – Szkoła Podstawowa w Czernicach,
 • Robert Grobelny – Szkoła Podstawowa w Wydrzynie,

III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII:

 • Weronika Dydyna – Szkoła Podstawowa w Pątnowie,
 • Hanna Bargiał – Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie,
 • Zuzanna Ślusarczyk – Szkoła Podstawowa w Szynkielowie,
 • Jagoda Adamiak – Szkoła Podstawowa w Osjakowie,
 • Marcel Załęcki – Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach,

IV grupa – szkoły ponadpodstawowe:

 • brak prac,

V grupa – osoby dorosłe:

 • Aleksandra Ramuś – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolonii Raduckiej,
 • Maria Soroka – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolonii Raduckiej,
 • Ewa Różańska – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolonii Raduckiej,
 • Dawid Ferdynus  -Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.

źródło: Zarząd Oddz. Powiatowego ZOSP RP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń