Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Projekt „Dream class”. Policjantki szkoliły uczniów „Korczaka”

27 stycznia 2024 | Wydarzenia

W wieluńskim II Liceum Ogólnokształcącym odbył się program o nazwie „Dream class”, w którym uczestniczyły policjantki z lokalnej komendy.

Ich celem było edukowanie młodzieży na temat bezpiecznego korzystania z internetu oraz wyjaśnienie pojęć takich jak hejt i mowa nienawiści. W ramach tego programu, 25 stycznia, policjantki odpowiedzialne za profilaktykę społeczną oraz patrolowanie dzielnicy przeprowadziły prelekcje dla pierwszoklasistów z II LO w Wieluniu.

Ich działania w „Korczaku” miały na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń wynikających z użytkowania internetu oraz zachęcenie ich do odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

Mundurowe podczas spotkań uświadamiały młodych ludzi, czym jest hejt, cyberprzemoc oraz w jaki sposób zjawiska te naruszają prawa człowieka. Podczas spotkań omówiono między innymi zagrożenia płynące z użytkowania internetu i telefonii komórkowej. Jest to dosyć istotny temat w obecnym świecie, kiedy młodzież bardzo dużo czasu spędza przed komputerem.

Policjantki zaznaczyły jak ważne jest odpowiednie korzystanie z nowoczesnych technologii, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej. Przestrzegano uczniów przed wyśmiewaniem czy obrażaniem innych za pomocą środków masowego przekazu wyjaśniając, że w internecie nikt nie jest anonimowy, a zamieszczane przez nas treści mogą zostać łatwo skopiowane i wykorzystywane przez inne osoby.

Funkcjonariuszki wskazały również, jakie grożą konsekwencje prawne za poniżanie, ośmieszanie, oczernianie a także inne naganne zachowania. Mundurowe mówiły również o tym, jak ważne jest, aby osoba pokrzywdzona nie bała się szukać pomocy i nie obawiała się reakcji sprawców. Ponadto udzielono młodym ludziom wskazówek, gdzie szukać pomocy w sytuacji gdy staniemy się ofiarą hejtu czy cyberprzemocy.

– relacjonuje oficer prasowy KPP w Wieluniu asp. sztab. Katarzyna Grela

Podczas udziału w programie „Dream class” w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu, policjantki z wieluńskiej komendy nie tylko edukowały młodzież na temat bezpiecznego korzystania z internetu, lecz również wyjaśniły uczniom istotę przestępstw motywowanych nienawiścią.

Poprzez tę część programu, uczniowie mieli okazję zrozumieć, jakie zachowania mogą być uznane za przestępstwa z nienawiści i dlaczego jest ważne promowanie szacunku oraz tolerancji w społeczeństwie.

źródło: KPP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń