Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące podpisało umowę z Uniwersytetem Opolskim

20 stycznia 2024 | Wydarzenia

W poniedziałek, 15 stycznia, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu gościło wybitnych przedstawicieli Uniwersytetu Opolskiego.

Dziekan Wydziału Chemii, dr hab. Dawid Siodłak, oraz dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, profesorowie tej renomowanej uczelni przybyli, aby uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu , tj. w podpisaniu porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Opolskim a I Liceum. Spotkanie było wyjątkową okazją do nawiązania bliskiej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi.

Nie bez znaczenia jest fakt, że jest to kolejna umowa partnerska podpisana przez dyrektora Zbigniewa Wiśniewskiego z przedstawicielami uczelni wyższej co stanowi dowód na zaangażowanie szkoły w rozwijanie współpracy z instytucjami akademickimi oraz dbałość o rozwój intelektualny uczniów.

Umowa będzie dotyczyć współpracy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim, w uszczegółowieniu z wydziałem chemicznym, ale nie tylko, oraz naszym liceum. Powiem bardziej, że z kierunkami biologiczno-chemicznymi, z kierunkami medycznymi, ponieważ jest to najbliżej nam programowo profesja właśnie tej uczelni.

A że ta uczelnia? Patrząc topograficznie jest najbliższą uczelnią, więc przykładamy się do tego bardzo, bardzo solidnie, bardzo rzetelnie. Mam nadzieję, że będzie to skutkowało w lepszym przygotowaniu naszych uczniów do egzaminu maturalnego. Tym samym będą i oceny wyższe i możliwości dostania się na wymarzone studia dla naszych absolwentów.

Poszerzamy możliwości dla naszych uczniów. Nie jest to pierwsza uczelnia z jaka współpracujemy. Natomiast, jak powiedziałem wcześniej, jest to dla nas ważny kierunek, ponieważ szkoła nasza kierunkiem medycznym czy biologiczno-chemicznym stoi.

Więc co roku mamy wielu naszych absolwentów, którzy zasilają kręgi studentów uczelni medycznych czy też promededycznych i myślę, że bliskość Opola do Wielunia też będzie przyczynkiem, ażeby poznać lepiej tę uczelnię i być może wybrać ją jako kierunek kształcenia w przyszłości.

– mówił Dyrektor I LO Zbigniew Wiśniewski

Współpraca ta pomiędzy uczelnią a liceum przyniesie liczne korzyści, m.in. możliwość uczestnictwa uczniów w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach i laboratoriach dzięki czemu zdobędą oni praktyczne umiejętności i doświadczenia, które poszerzą ich horyzonty i wpłyną pozytywnie na rozwój zainteresowań naukowych.

Ta współpraca ma na celu umożliwienie uczniom miasta Wieluń, i okolic oczywiście, zdobycia wykształcenia między innymi na Uniwersytecie Opolskim. W trakcie naszej umowy spodziewamy się, że będziemy okresowo przyjeżdżać z interesującymi wykładami, jak również będziemy zapraszać uczniów tego liceum.

Otwieramy przed nimi bazę dydaktyczną, a szczególnie specjalistyczne laboratoria w przypadku wydziału chemii, laboratoria chemiczne i muszę państwu powiedzieć, mając doświadczenia, że naprawdę uczniowie są zadowoleni pod  względem jakości i przede wszystkim tego, że mogą coś zrobić własnymi rękami.

Zapraszamy uczniów liceum do odwiedzenia uczelni. Z punktu widzenia wydziału chemii przedstawicielem jest profesor Wioletta Ochędzan, która będzie jakby takim łącznikiem pomiędzy wydziałem chemii a liceum.

Oczywiście, jeżeli państwo czy dyrektor szkoły wyrazi sobie życzenie odwiedzenia innych wydziałów Uniwersytetu Opolskiego to ja jako dziekan podejmuję się takiej współpracy, żeby to uczestnictwo zrealizować.

– powiedział Dziekan wydziału chemii Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Dawida Siodłak

Pierwsze konkretne efekty współpracy będą widoczne już w lutym, kiedy to planowane są pierwsze zajęcia. To bez wątpienia emocjonujący czas dla szkoły, ponieważ staje się częścią szerszej społeczności edukacyjnej, gdzie wymiana doświadczeń i wspólna praca przyczynią się do kształtowania nowych, fascynujących możliwości dla uczniów I LO.

Przede wszystkim będę tutaj zapraszała uczniów do naszych laboratoriów, ale nie tylko gdzie odbywają się zajęcia z chemii, ale również zajęcia z farmacji, bo taki kierunek mamy na naszym wydziale.

Mam nadzieję, że uda nam się również porozumieć z innymi wydziałami, na przykład z wydziałem lekarskim po to, żeby uczniowie mogli też skorzystać z tej bardzo nowoczesnej bazy, jaką dysponujemy bo i tutaj nasz kierunek farmaceutyczny i kierunek lekarski mają naprawdę najnowszą bazę dydaktyczną i myślę, że to będzie z ogromną korzyścią dla uczniów tego liceum.

Jak zobaczą, jak dotkną, jak sami będą mogli parę rzeczy wykonać, które wykonują dopiero studenci na trzecim, czwartym roku studiów, więc to będzie duże przeżycie dla nich i myślę, że zapamiętają, że warto przyjść na naszą uczelnię.

– mówiła dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak

Poniedziałkowe wydarzenie w I Liceum Dziekan Siodłak wzbogacił krótkim wykładem, prezentując zarówno samą uczelnię jak i bogatą ofertę edukacyjną Uniwersytetu Opolskiego. Ta inicjatywa ma na celu nie tylko umocnienie więzi pomiędzy szkołą a uniwersytetem ale także otwarcie przed uczniami nowych perspektyw i możliwości.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń