Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Promocja książki Jacka Olczyka „Historia wsi Grębień”

19 stycznia 2024 | Wydarzenia

Wieś Grębień w Gminie Pątnów doczekała się publikacji historycznej opisującej jej dzieje i losy ludzi w niej mieszkających.

Publikację wydano z okazji jubileuszu 100-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębieniu (1923 – 2023) w ramach grantu sołeckiego przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Historię wsi Grębień opracował Jacek Olczyk Wójt Gminy Pątnów, dr n. hum., tłumacz, historyk literatury, lektor języka polskiego na Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont –Ferrand, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku, autor kilku książek, m.in.: „Życie literackie w Krakowie” (2016), „Bieniec dawny i obecny” (2022), „Ślady II wojny światowej w Załęczu Wielkim” (2022).

Promocja tej nowej pozycji na rynku wydawniczym odbyła się w zeszłym roku w nowej sali OSP w Grębieniu.

30 listopada w sali OSP zgromadziło się bardzo wielu mieszkańców zainteresowanych książką. Na wstępie sołtys wsi Paweł Madeła przywitał wszystkich przybyłych gości oraz mieszkańców, po czym oddał głos autorowi książki.

Pan Wójt Jacek Olczyk bardzo ciekawie przedstawił zarys książki, zachęcając tym samym do przeczytania lektury. Wszyscy z ogromną ciekawością słuchali przygotowanej prezentacji. Na zakończenie przedstawicielka starszego grębieńskiego pokolenia serdecznie podziękowała p. wójtowi za uwiecznienie historii wsi Grębień.

Ciepłe słowa podziękowania autor usłyszał również z ust dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej p. Jana Książka oraz członka Zarządu Województwa Łódzkiego Edwarda Kiedosa.

– relacjonuje na swojej stronie Gmina Pątnów

W ponad 300 stronicowej publikacji zatytułowanej „Historia wsi Grębień”, opatrzonej około 800 fotografiami (w tym około 700 archiwalnych), Autor opisał stosunki społeczne, życie gospodarcze i codzienne, zamieścił opisy topograficzne, relacje z funkcjonowania tutejszej szkoły elementarnej powstałej w 1913 roku, z działalności organizacji społecznych, w tym powstałej w 1923 roku jednostki OSP Grębień.

Ponadto Autor opisał historię budowy drewnianego szesnastowiecznego kościoła, w obecności którego nadal toczy się życie kilkusetletniej wsi, wzmiankowanej w dokumentach po raz pierwszy w 1299 roku. Wieś w swych najstarszych dziejach należała do biskupa, w wieku XIV – XVIII była wsią kościelną, zależną od kapituły w Gnieźnie. Mówią o tym odnalezione rękopisy, protokoły, kroniki, akta metrykalne i inne dokumenty pisane zamieszczone w publikacji.

tekst: Zofia Białas/kultura.wielun.pl
fot. Gmina Pątnów

Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń