Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Wieluniu przeprowadzono ćwiczenia obronne doskonalące pod kryptonimem „Wieluń 2023”

20 listopada 2023 | Wydarzenia

Przez 2 dni, tj. 15 i 16 listopada, na terenie powiatu wieluńskiego przeprowadzono ćwiczenia obronne doskonalące pod kryptonimem „Wieluń 2023”.

Organizatorem ćwiczeń było Starostwo Powiatowe w Wieluniu we współpracy z Urzędem Miejskim w Wieluniu. Celem wydarzenia było osiągnięcie wyższego stanu gotowości obronnej powiatu i gmin w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wieluńskiego.

Celem ćwiczenia było również sprawdzenie skuteczności współdziałania administracji samorządowej, służb, inspekcji i straży oraz praktyczne sprawdzenie planowanych założeń z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu na wypadek wojny i w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wieluńskiego.

W ramach tych ćwiczeń odbyło się m.in. szkolenie teoretyczno-praktyczne z obszaru bezpieczeństwa fizycznego z elementami zasad reagowania na zamachy przeciwko życiu i zdrowiu, które prowadził ekspert do spraw antyterroryzmu. Kolejno wdrożono scenariusz ćwiczeń praktycznych, które pozwalają na rozwijanie i doskonalenie umiejętności współdziałania zespołowego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zgodnie ze scenariuszem pracownik Starostwa Powiatowego w Wieluniu poinformował dyżurnego wieluńskiej jednostki policji o znalezieniu w budynku urzędu podejrzanej paczki, w której mógł znajdować się ładunek wybuchowy. Po otrzymaniu powiadomienia na miejsce natychmiast skierowany został patrol policji celem weryfikacji otrzymanego zgłoszenia.

Po wstępnym rozpoznaniu mundurowi przekazali, że informacja o podłożonym ładunku jest wiarygodna. W związku z tym policjanci przystąpili do zabezpieczenia budynku przed dostępem osób postronnych. Następuje ewakuacja wszystkich osób tam się znajdujących, a w promieniu 150 metrów mundurowi zablokowali przejazd samochodów, zorganizowali objazdy oraz zapewnili płynność ruchu.

O zagrożeniu poinformowani zostali również wszyscy mieszkańcy pobliskich domostw oraz osoby znajdujące się w zagrożonej strefie. Oni też na czas prowadzonej akcji musieli ją opuścić. Na miejscu mundurowi współdziałali z pozostałymi wezwanymi służbami. Kolejno policjant z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego sprawdził czy rzeczywiście porzucona paczka zawierała materiał wybuchowy.

Nie potwierdził on początkowych przypuszczeń. Na miejsce skierowani zostali policjanci z grupy dochodzeniowo–śledczej, którzy zabezpieczają wszelki materiał dowodowy w tej sprawie.

– relacjonuje oficer prasowy KPP w Wieluniu asp. sztab. Katarzyna Grela

W działania zaangażowały się jednostki Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, strażacy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu, pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wieluniu, Urzędu Miasta w Wieluniu, Pogotowia Gazowego, zakładu energetycznego, wieluńskiego szpitala oraz przedstawiciele gmin powiatu wieluńskiego odpowiedzialni za realizację zadań obronnych.

Ćwiczenia miały bardzo ważne znaczenie. Tego typu działania są doskonałą okazją do wypracowywania metod i form współdziałania różnych służb w realnych warunkach zagrożenia. Ciągłe doskonalenie zawodowe wpływa na jeszcze wyższą zdolność do działania w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ważne jest przećwiczenie systemów współpracy między służbami.

Szkolenie teoretyczno – praktyczne dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu, w dniu 16 listopada, w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych doskonalących pod kryptonimem „Wieluń 2023” przeprowadził mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Prezes Zarządu Safety Projekt. Łącznie w ćwiczeniach praktycznych wzięło udział około 200 osób, z budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu ewakuowano 160 osób.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wieluniu i KPP w Wieluniu
fot. 12 szt. KPP w Wieluniu, reszta: Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń