Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Powiatowe Święto Niepodległości w Czarnożyłach

19 listopada 2023 | Wydarzenia

Dzień 11 listopada jest wyjątkowy w historii Polski, gdyż tego dnia przypada rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym roku już 105.

W 1918 roku, po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. To najważniejsze święto państwowe. Dla wielu Polaków to dzień zadumy nad historią i okazja do wyrażenia uczuć patriotycznych.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia jedną z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości, ponieważ w dniu 11 listopada 1918 roku we francuskim Compiègne zawarto rozejm oznaczający klęskę Niemiec w I wojnie światowej. Zawarty na jego podstawie Traktat Wersalski otworzył drogę do odrodzenia państwa polskiego po 123 latach zaborów.

W wyniku trzech rozbiorów, w latach 1772, 1793 i 1795, na 123 lata Polska utraciła niepodległość. Rodacy walczyli o niepodległość w wojnach napoleońskich, powstaniu listopadowym i styczniowym a także na polach bitewnych I wojny światowej walcząc jednocześnie, pomimo prześladowań, o zachowanie polskości, o rozwijanie kultury i budowanie polskiej myśli politycznej.

Marzenia Polaków o wolności spełniły się wraz z zakończeniem I wojny światowej oraz klęską zaborców. Dekretem z dnia 11 Listopada 1918 r. Rada Regencyjna oddała naczelne dowództwo nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, trzy dni później rozwiązując się przekazała mu również całą władzę nad tworzącym się państwem.

Po latach dzień 11 listopada ustanowiony został Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku o Święcie Niepodległości, które zostało zniesione po II wojnie światowej i przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku.

Tegoroczne Powiatowe Obchody Święta Niepodległości, w tym wyjątkowym dniu, odbyły się w Czarnożyłach a rozpoczęła je Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Bartłomieja Ap. w Czarnożyłach, którą celebrował proboszcz ks. Marek Jelonek.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia zebrali się następnie aby uformować orszak z zaproszonych gości, mieszkańców całego powiatu wieluńskiego wraz z pocztami sztandarowymi powiatu, gmin, instytucji, organizacji, służb mundurowych, szkół i jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Po uformowaniu orszak udał się na cmentarz parafialny w Czarnożyłach, w asyście orkiestry dętej z Czarnożył, na którym proboszcz ks. Marek Jelonek odmówił modlitwę a delegacje oddały hołd poległym w obronie Ojczyzny i złożyły wieńce w barwach narodowych przy obelisku upamiętniającym ofiary wojny bolszewickiej oraz przy grobie nieznanego żołnierza.

Następnie orszak udał się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach, gdzie na placu przyszkolnym odśpiewano hymn państwowy a w pięknie udekorowanej sali, zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski, następnie głos zabrał m.in. Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler.

W dalszej kolejności wagę wydarzenia podkreślił w swoim wystąpieniu Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu Przemysław Wieczorek, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Kiedos a wicedyrektor szkoły Alicja Śnietura wygłosiła okazjonalny referat nauczycielki historii Elżbiety Moczygęby.

Zwieńczeniem powiatowych obchodów Narodowego Dnia Niepodległości była część artystyczna, w tym montaż niepodległościowy pt.: „Jej wysokość wolność”, przygotowana przez nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Czarnożyłach, ze wsparciem młodzieżowego zespołu „Spontan”.

Podczas uroczystości na scenie pojawił się zespół śpiewaczy „Głosy Rannej Rosy” pod kierunkiem dyrektora miejscowego ośrodka kultury Joanny Kałdońskiej prezentując utwory patriotyczne. Goście, podczas występu Czarnożylskiej orkiestry dęta pod batutą Ireny Siorek, ze wzruszeniem zaśpiewali najpopularniejsze utwory i pieśni podejmujące temat niepodległości Polski, kończąc odśpiewaniem „Roty”.

W tegorocznych uroczystościach uczestniczyła także Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba, Przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Owczarek wraz z radnymi, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Wójtowie i Przewodniczący Rad Gmin wraz z radnymi z terenu powiatu wieluńskiego, przedstawiciele służb, kombatanci, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, strażacy oraz mieszkańcy gminy i powiatu.

Organizatorami Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w powiecie wieluńskim byli: Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler oraz Wójt Gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski. Wartę honorową przy pomnikach pełnili członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń