Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

100 lat PZŁ. Msza dziękczynna u s. Bernardynek w Wieluniu

5 listopada 2023 | Wydarzenia

3 listopada w kościele św. Mikołaja przy Klasztorze Sióstr Bernardynek myśliwi i leśnicy spotkali się na dorocznej Eucharystii ku czci św. Huberta.

Tym razem była to Msza Święta dziękczynna za 100 lat PZŁ, modlitwa za zmarłych kolegów myśliwych i leśników z terenu Okręgu Sieradzkiego oraz za bezpieczne i szczęśliwe łowy. Odprawił ją ks. Jarosław Boral, kapelan myśliwych.

Za wiernych polecanych w wypominkach modlił się współcelebrans ks. Andrzej Walaszczyk, kapelan sióstr Bernardynek. Muzycznie liturgię Mszy świętej ubogacił Zespół Sygnalistów Koła Łowieckiego „Daniel” pod kierownictwem Dariusza Szeląga. Celebrę mszy hubertowskiej poprzedziła zbiórka 9 pocztów sztandarowych na placu kościelnym, skąd zostały uroczyście wprowadzone do kościoła przez celebransów. Uroczystemu wprowadzeniu towarzyszył Marsz Świętego Huberta zagrany przez hejnalistów.

Celebrans powitał zaproszonych na Eucharystię gości: kolegę Krzysztofa Świerczyńskiego – członka Naczelnej Rady Łowieckiej, kolegę Piotra Kalusa – Łowczego Okręgowego, Grzegorza Kowalika – Nadleśniczego Nadleśnictwa Wieluń, przedstawicieli władz samorządowych w osobach: Andrzeja Chowisa – Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pawła Rychlika – Posła na Sejm RP, Marka Kielera – Starostę Wieluńskiego, Pawła Okrasę – Burmistrza Wielunia, Jacka Olczyka – wójta Gminy Pątnów, Zbigniewa Dąbrowskiego – wójta Gminy Mokrsko, Aleksandra Owczarka – wójta Gminy Biała, Andrzeja Modrzejewskiego – wójta Gminy Czarnożyły, Leszka Gierczyka – wójta Gminy Wierzchlas oraz poczty sztandarowe: Zarządu Okręgu PZŁ w Sieradzu i kół łowieckich: Daniel, Dzik, Kormoran, Tur, Cyranka, Bór, Odyniec, Kania.

Kazanie z ambony wygłosił ks. kapelan Jarosław Boral. W pierwszych słowach zwrócił uwagę na stulecie istnienia PZŁ – związku, który skupia ponad 120 tys. członków, w tym 5 tys. kobiet i ciągle przyjmuje nowych adeptów myślistwa, podejmujących zadania mające na celu pielęgnowanie polskiej przyrody, w tym lasów i żyjącej w nich fauny. Dbałość o polską przyrodę to wielkie zobowiązanie wobec Boga Stwórcy, wobec człowieka i wobec Ojczyzny.

W kontekście dziękczynienia za piękny jubileusz kaznodzieja próbował przybliżyć prawdziwe piękno prowadzące do miłości i jedności, która nie jest tylko deklaracją i bez której pokój i miłość są niemożliwe. Piękno i jedność składamy na Chrystusowym ołtarzu, gdzie wszystko układa się we wspaniałą całość. Piękno przyrody i jej prostotę myśliwi i leśnicy odkrywają i przeżywają na łowiskach. Tu gotowi są wyśpiewać piękną pieśń na chwałę Pana Boga:

(…)Wszystkie Twe dzieła mienią się ogromem barw. Zachwyca mnie to, jak nam kolorujesz świat. Gdy zajdzie słońce, morza szum koi nas. Księżyc oświetla piękne niebo pełne gwiazd(…)

Myśliwi i leśnicy, pokoju i jedności uczą się każdego dnia. Jest to codzienna hubertyzacja. Pomaga im w tym święty Hubert, do którego zwracają się w modlitwie.

Święty Hubercie, Patronie myśliwych i leśników, polecam się w szczególny sposób Twojej opiece i proszę, abyś swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał mnie we wszystkich potrzebach. Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj moim umysłem, prowadź moje oczy i ręce, abym wypełniał swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż mnie od złych przygód i doprowadź do zbawienia wiecznego. Amen.

Po modlitwie powszechnej nastąpiło uroczyste wniesienie łowieckiego daru ołtarza, a były to dary przywiezione prosto z lasu. Po Komunii Świętej odbyła się ceremonia wręczenia Medali za Zasługi Łowieckie przyznane Uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich w dniu 18 października 2023r.

Złom (Honorowy Żeton Zasługi), najwyższe odznaczenie łowieckie otrzymał:

 • Kazimierz Pychyński.

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali:

 • Sławomir Rybka,
 • Andrzej Bandera.

Dla nagrodzonych hejnaliści odegrali sygnał „Darz Bór”.

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali:

 • Kamil Prusiński,
 • Sławomir Stępień,
 • Grzegorz Wójcik,
 • Mirosław Wróbel.

Dla Nagrodzonych sygnaliści zagrali sygnał „Sztandarowy”. W dalszej części Eucharystii nastąpiło złożenie ślubowania przez nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego.

Ślubowanie złożyli:

 • Iga Białek,
 • Patryk Bugajczyk,
 • Cyprian Pakuła,
 • Paweł Czyż,
 • Kacper Kośmider.

Za ceremoniarzem wstępujący do PZŁ powtarzali słowa ślubowania.

Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście: przestrzegać sumiennie praw łowieckich, postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, zachować tradycję polskiego łowiectwa, chronić przyrodę ojczystą, dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.

Szczególnym momentem dla uczestników Mszy Św. Hubertowskiej było poświęcenie łowieckiego trofeum, poroża jelenia przekazanego jako dar dla kościoła Bernardynek. Następnie przyszedł czas na podziękowania. Ceremoniarz Krzysztof Świerczyński złożył podziękowanie Siostrom Bernardynkom, celebransom Mszy św. Hubertowskiej, ks. prałatowi Andrzejowi Walaszczykowi, ks. kapelanowi PZŁ Jarosławowi Boralowi, przybyłym gościom, Nadleśnictwu Wieluń, Sygnalistom Koła Łowieckiego „Daniel” z kierownikiem Dariuszem Szelągiem.

Specjalne życzenia złożono siostrze Beacie, która niedawno obchodziła 50 lecie profesji zakonnej. Siostra Beata od pierwszej Mszy Św. Hubertowskiej okazała się wielką sympatyczką Łowiectwa, a siostry Bernardynki pod jej przewodnictwem przystrajają kościół św. Mikołaja każdego roku na dzień 3 listopada i Boże Narodzenie.

Siostry Bernardynki swoją modlitwą wypraszają myśliwym szczęśliwe łowy. W podzięce zagrano złotej jubilatce specjalny utwór. Po błogosławieństwie i przy Marszu Myśliwych wyprowadzono z kościoła sztandary.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń