Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Poświecenie sztandaru Rycerzy Kolumba – Rada 17730

31 października 2023 | Wydarzenia

30 października w parafii św. Barbary w Wieluniu, podczas wieczornej Eucharystii, uroczyście został poświęcony sztandar Rycerzy Kolumba – Rada 17730 im. Jana Pawła II.

Wcześniej, bo 3 maja, sztandar został uroczyście pobłogosławiony przez kapelana Rady ks. Jarosława Borala. Na tej samej Eucharystii ks. kapelan poświęcił wizerunek bł. M.J. McGivney’a, założyciela Rycerzy Kolumba.

Uroczystego poświęcenia sztandaru 30 października dokonał przewodniczący Mszy Świętej koncelebrowanej ks. arcybiskup Wacław Depo – kapelan stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce. W homilii ks. abp Wacław Depo zwrócił uwagę na uroczystości przeżywane w ostatnim czasie w diecezji częstochowskiej.

Ks. abp Wacław Depo przywołał rocznicę powołania diecezji i dzień poświęcenia bazyliki archikatedralnej, dzień poświęcenia naszych kościołów, zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, Oktawę Wszystkich Świętych. Wszystkie te przeżywane wydarzenia przypominają nam, mówił, Kościół Chrystusowy, Kościół, który prowadzi nas do życia wiecznego.

Tylko Kościół Chrystusowy mówi o życiu wiecznym. Obrazem Kościoła Chrystusa jest przywołana dzisiaj w Ewangelii scena uzdrowienia „pochylonej” od 18 lat kobiety. Kościół to Chrystus, to także wspólnota ludzi podchodzących do Krzyża na Golgocie i wpatrująca się w Chrystusa Ukrzyżowanego, ale jednocześnie patrząca dalej, w tajemnicę zbawienia.

Tajemnica zbawienia tkwi w tajemnicy Eucharystii i w sakramencie pojednania. Kościół Chrystusowy jest Kościołem wszystkich ludzi, także tych, którzy od Kościoła odeszli. Zostaliśmy do Niego włączeni przez chrzest święty, a chrzest święty, jak mówił papież Benedykt XVI jest tęczą łączącą niebo z ziemią, człowieka z Bogiem.

O tym, że przynależymy do Kościoła Chrystusowego mówi każdy znak krzyża uczyniony na naszym ciele, nasze wyznanie wiary oraz zaufanie następcy Chrystusa na Stolicy Piotrowej. Kościół jest tylko Chrystusowy. Nie ma kościoła papieskiego i żadnego innego. Kościół to Chrystus. Nie ma Kościoła bez Chrystusa, Jego założyciela.

Kończąc ks. abp Wacław Depo dodał, aby nasze zamyślenia przy grobach bliskich utwierdzały nas w wierze w spotkanie z Bogiem twarzą w twarz, w świętych obcowanie i w to, że nasza drogą do wieczności jest tylko Chrystus.

Poświęcony sztandar Rycerzy Kolumba przypomina, że w parafii św. Barbary w Wieluniu działa wspólnota wspierająca życie parafialne, ucząca miłości do Boga i bliźniego. Przypomniał o tym wszystkim Wielki Rycerz w słowie skierowanym do kapelana stanowego.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń