Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uroczystość poświęcenia wozu OSP Wieluń i wstąpienie do KSRG

22 października 2023 | Wydarzenia

Wóz pożarniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu, na pl. K. Wielkiego, został ochrzczony i poświęcony.

Na tę piękną uroczystość, aby cieszyć się razem z nimi z tak wielkiego wydarzenia, druhowie zaprosili licznych gości i mieszkańców. Wydarzenie rozpoczęła zbiórka wraz z pocztami sztandarowymi oraz przemarsz do kościoła pw Św. Józefa gdzie odprawiona została Msza Święta.

Na placu Kazimierza Wielkiego w Wieluniu zebrało się wielu gości, w tym samorządowców, którzy z wielką uwagą wysłuchali przemówienia druha Tymoteusza Sasina na temat walki o fundusze na zakup tego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu.

W poniedziałek 07.11.2022 spełniło się największe marzenie. Straży OSP Wieluń zostali posiadaczami nowoczesnego wozu pożarniczego – Renault D16 zabudowanego przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne.

„Mietek” został hucznie przywitany na placu Legionów przez wiele jednostek straży pożarnych z terenu całego powiatu i kilku spoza oraz przez mieszkańców Wielunia. Tłumy chciały zobaczyć to wydarzenie.

19.01 – tego dnia zostały ogłoszone przez MSWiA listy jednostek OSP, które uzyskają promesę na zakup wozu w roku bieżącym. Po jej otrzymaniu dowiedzieliśmy się, że kwota, która została nam przyznana (400 tys PLN) nie wystarczy do całkowitego pokrycia kosztów zakupu wozu. W dniu otrzymania promesy brakowało nam aż 261.000,00 PLN!

Wspólnie podjęliśmy decyzję, że trzeba działać. Dostaliśmy szansę, więc musieliśmy ją wykorzystać. Kwesty uliczne, zbiórki internetowe, odwiedzanie okolicznych przedsiębiorców z prośbami o wsparcie to była dla nas codzienność pod koniec kwietnia. Czuliśmy ogromne wsparcie. Puszki zapełniały się w tempie, którego nikt się nie spodziewał. Naszą radość i zaskoczenie trudno było opisać jakimikolwiek słowami.

Jeden z mieszkańców Wielunia, kolekcjoner pojazdów zabytkowych – Jakub Zając (aktualnie jeden z najbardziej aktywnych członków naszej straży) – postanowił nawet wystawić na licytacje możliwość przejechania się jego oryginalnym Fiatem 125p. Dzięki jego inicjatywie na nasz cel wpłynęło 400 PLN.

Zwieńczeniem naszych działań była Majówka z OSP Wieluń. 03.05 – to data wydarzenia, które zapoznało Was z naszą jednostką. Wielu mieszkańców Wielunia dopiero dowiedziało się, że w Wieluniu poza strażą państwową jest także ochotnicza. Pokazy działań ratowniczych, konkursy dla młodych, loteria fantowa – to tylko część rzeczy, które przygotowaliśmy. Wydarzenie to nie mogłoby się odbyć jednak bez wsparcia zaproszonych jednostek OSP, które były z nami przez cały okres starań!

Po wielkich rzeczach, które zrobiliśmy, czekaliśmy na decyzję rady gminy o przyznanie dodatkowych środków, ponieważ – jak się spodziewaliśmy – 261 tys PLN to kwota bardzo trudna do zdobycia przez zbiórki uliczne.

W maju radni dołożyli do wstępnej kwoty 250 tys PLN jeszcze 200 tys PLN. Lecz jak można łatwo obliczyć – przy środkach, które zebraliśmy i chcieliśmy przeznaczyć na wóz (20.000,00 PLN) brakowało nam śmiesznej (patrząc na cenę zakupu) kwoty – 40.000,00 PLN.

Na podjęcie ostatecznej decyzji przez miasto musieliśmy czekać do lipca. Gmina nie zawiodła. Łącznie mieli przekazać Ok. 490.000,00 PLN. Po przegłosowaniu brakujących środków i przeliczeniu, że w końcu stać nas na zakup wozu – gmina w końcu ogłosiła przetarg.

– relacjonował druh Tymoteusz Sasin

Chrzest wozu to strażacka tradycja, którą druhowie pragną podtrzymać. Nowy, średni wóz ratowniczo-gaśniczy Renault D16, zakupiony za kwotę 911 tys. 676 zł., przyjechał na pl. Legionów prosto z fabryki z Bielska-Białej w dniu 7 listopada 2022 roku, pisaliśmy o tym – tutaj. Podczas oficjalnego przekazania wozu jednostce nadano mu imię „Mietek” a jego rodzicami chrzestnymi zostali: Dagmara Sasin oraz Shady Khabbaz.

„Mietek” to imię nowego wozu – został tak nazwany na cześć naszego najstarszego druha, który należy do straży już od ponad 60 lat – Mieczysława Bednarka. Ta historia przedstawia naszą walkę (BO nie można nazwać tego inaczej) o nowy wóz. Chwile, które przeżyliśmy bardzo związały członków naszej jednostki ze sobą. Wiele poświęceń, dni starań – to wszystko się opłaciło.

W końcu możemy powiedzieć – UDAŁO SIĘ! Udało się dzięki wspólnej pracy naszej, mieszkańców, władz miasta i gminy, jednostek OSP i naszej lokalnej Komendzie Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, mediów, które chętnie udostępniały dalej nasze posty szerszej publice oraz wielu innym, których nie w stanie wymienić.

– dodał druh Tymoteusz Sasin

Jak podkreślił druh Sasin historia OSP Wieluń to historia walki, poświęceń i determinacji, która przyczyniła się do utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców Wielunia przez wiele dziesięcioleci. Jednostka działała nie tylko w celu zwalczania pożarów, ale także angażowała się w życie społeczności lokalnej i organizowała różnego rodzaju wydarzenia i akcje.

Podczas wydarzenia odbyło się też ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w tym 12 druhów i druhen, będącej pod czujnym okiem opiekuna – druha Jakuba Zająca.

Strażacy z OSP Wieluń od zawsze w czynie społecznym wspierali i pomagali innym, służyli i ratowali życie i mienie mieszkańców naszego powiatu. Często odbywało się to kosztem ich czasu wolnego i kosztem czasu dla rodziny. Tym bardziej cieszy podpisana 20 października umowa trójstronna w sprawie włączenia OSP w Wieluniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Po miesiącach starań udało się! Dzisiejszego dnia, 20 października 2023 została podpisana umowa trójstronna w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dokument został podpisany przez bryg. Karola Bednarskiego – Komendanta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, burmistrza miasta Wieluń – Pawła Okrasę oraz przez Prezesa naszej jednostki – dh Annę Kornaś i naczelnika naszej jednostki – dh Waldemara Derbisa.

Po latach starań, pozyskiwania sprzętu, licznym szkoleniom oraz budowaniu zaufania wśród władz miejskich i komendy możemy powiedzieć, że się udało!

– relacjonują na swoim FB druhowie z OSP Wieluń

Na swoim FB druhowie z OSP Wieluń dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu ich jednostki, tj. mieszkańcom Wielunia, władzom miasta, radnym, Komendzie PSP… a przede wszystkim druhom z OSP Wieluń, którzy nieustannie budują ich jednostkę i wkładają swoje serce w rozwój tej instytucji.

fot. OSP Wieluń

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń