Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

„Święto Chleba” czyli Dożynki Powiatu Wieluńskiego 2023

20 września 2023 | Wydarzenia

W niedzielę, 10 września, na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie odbyły się Dożynki Powiatowe 2023.

Dożynki czyli „Święto Chleba” to dzień radosnego świętowania, dziękczynienia Bogu i dziękowania rolnikom za tegoroczne plony. Zwyczajowo łączono je z sierpniową uroczystością ku czci Matki Bożej Zielnej ale obchodzono je także w innych dniach również na początku września, zawsze po sprzątnięciu wszystkich zbóż.

Dożynki Powiatu Wieluńskiego 2023 rozpoczęły się zbiórką uczestników przy budynku OSP w Osjakowie a następnie przemarszem orszaku dożynkowego na Mszę Świętą w intencji rolników do Kościoła pw. Kazimierza Królewicza w Osjakowie. Po Eucharystii nastąpił przemarsz orszaku dożynkowego na tereny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie na oficjalną część uroczystości.

W korowodzie dożynkowym znalazły się członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji reprezentujących wszystkie gminy naszego powiatu, z pięknymi, własnoręcznie wykonanymi wieńcami dożynkowymi oraz starostowie dożynek z bochenkiem chleba upieczonym z tegorocznego ziarna oraz koszem tegorocznych owoców i warzyw.

Podczas wydarzenia starościna i starosta dożynek, jako dar ołtarza przekazali Staroście Powiatu Wieluńskiego Markowi Kielerowi i Wójtowi Gminy Osjaków Jarosławowi Trojanowi bochen chleba i kosz owoców z tegorocznych zbiorów a następnie odbył się tradycyjny ceremoniał dożynkowy z obrzędem dzielenia chleba. Pokrojonym chlebem podzielono się z uczestnikami uroczystości.

Częścią szczególną święta plonów w Osjakowie było obtańczenie wieńca przez licznie zgromadzonych gości i zaprezentowanie 21 przepięknych i szczegółowo dopracowanych wieńców dożynkowych oraz nie zabrakło przemówień, głos zabierali starostowie dożynek: Elżbieta Borek i Szymon Piekara oraz zaproszeni goście.

Muzycznie wszystkim czas umiliły występy lokalnych grup artystycznych, w tym Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego z Ożarowa, Poploniaków i Głosów Rannej Rosy z Czarnożył oraz o godz. 19:00, zespołu „Ale Kapela”. Po koncertach, tradycyjnie odbyła się dyskoteka.

Natomiast na kolorowych, pięknie udekorowanych stoiskach było można podziwiać zarówno pomysłowy wystrój jak i pobudzić kubki smakowe degustując lokalne produkty i potrawy. Na czas święta plonów organizatorzy zapewnili również mnóstwo atrakcji dla dzieci.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń