Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

XX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Życia mała garść”

15 września 2023 | Wydarzenia

Piątek, 8 września, był dniem szczególnym dla osób niepełnosprawnych w naszym regionie.

Tego dnia bowiem w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie odbył się jubileuszowy, XX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – „Życia mała garść”.

Podczas przeglądu wystąpili sami gospodarze oraz uczestnicy okolicznych warsztatów terapii zajęciowej czy domów samopomocy.

Wydarzenie zorganizowano w ramach zadania publicznego „Rozwój i promocja Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacja lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury sportu i turystyki, a także aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze społecznym i prozdrowotnym w 2023 r.”

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Skrzynnie. Uczestnicy zaprezentowali aranżacje muzyczne wybranych przez siebie utworów z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Dodatkowo przeprowadzono konkurs „Muzyką malowane”.

– relacjonuje na swoim FB Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

W trakcie wydarzenia podsumowano także ważne projekty. Pierwszy z nich to zakup elektrycznego samochodu i punktu ładowania dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drugi projekt to dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie trafiło 280 tys. zł.

Tego dnia Wicestarosta Wieluński – Pan Krzysztof Dziuba dokonał przekazania samochodu elektrycznego zakupionego dla DPS w Skrzynnie. Zakup pojazdu elektrycznego (pierwszego wśród jednostek organizacyjnych Powiatu) oraz punktu ładowania, sfinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu priorytetowego „EkoAuto – Łodzki Rozwój Elektromobilności”.

Całkowita wartość projektu wyniosła 226 197 zł. Wartość przyznanego dofinansowania z WFOŚiGW opiewała na kwotę 195 000 zł. Kwota 31 197 zł stanowiła wkład własny Powiatu Wieluńskiego. Wspomniano też o drugim przedsięwzięciu sfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

Dzięki niemu zwiększona została dostępność do DPS dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez między innymi: zakup nowej windy, brajlowskiej ścieżki naprowadzającej, planu tyflograficznego, pętli indukcyjnych stanowiskowych i przenośnych oraz urządzenia do obsługi komputera za pomocą wzroku.

Całkowita wartość projektu wyniosła 280 116,70 zł. Wartość przyznanego grantu opiewała na kwotę 217 500 zł. Natomiast kwota 62 616,70 zł stanowiła wkład własny Powiatu Wieluńskiego.

– dodaje na swoim FB Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

Podczas XX Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – „Życia mała garść” na scenie zaprezentowali się goście z zaprzyjaźnionych placówek: środowiskowych domów samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olewinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach oraz Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.

źródło: Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie i Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń