Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

3 jednostki OSP z naszego powiatu w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym

6 sierpnia 2023 | Wydarzenia

Trzy jednostki z naszego powiatu: OSP Wielgie, OSP Kraszkowice i OSP Załęcze Wielkie znalazły się w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym.

Podpisanie trójstronnych porozumień o włączeniu jednostek OSP odbyło się we wtorek, 1 sierpnia, podczas spotkania w Komendzie Powiatowej PSP w Wieluniu poświęconemu zagadnieniom dotyczącym rozbudowy sieci podmiotów KSRG na terenie powiatu wieluńskiego.

Po akceptacji przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i wydaniu decyzji o włączeniu do systemu, jednostki wzmocnią potencjał KSRG na terenie powiatu wieluńskiego. Obecnie na terenie powiatu działa 18 jednostek OSP skupionych wokół KSRG.

Dokumenty, oprócz Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu bryg. Karola Bednarskiego zostały podpisane: ze strony samorządów. Podpisali ich włodarze a więc wójtowie gminy Ostrówek – Ryszard Turek, gminy Wierzchlas – Leszek Gierczyk i ze strony gminy Pątnów – Jacek Olczyk.

Następnie swoje podpisy złożyli prezesi i naczelnicy podmiotów ratowniczych proponowanych do włączenia w struktury KSRG tj. OSP Wielgie, OSP Kraszkowice, OSP Załęcze Wielkie.

– relacjonuje na swoim FB KP PSP w Wieluniu

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego chcą zostać włączeni również druhowie z jednostki OSP Wieluń.

Powiat wieluński wzbogaci się o 3 nowe jednostki, które wstąpią w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Serdecznie gratulujemy OSP Kraszkowice, OSP Wielgie i OSP Załęcze Wielkie – zasłużyliście na to!

Mamy nadzieję, że my jako najbardziej wyjazdowa jednostka w gminie Wieluń oraz w powiecie wieluńskim również w najbliższym czasie wstąpimy w szeregi KSRG.

Mamy wymagany sprzęt w tym nowy wóz, który otrzymaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, ale przede wszystkim wyszkolonych ludzi, którzy w każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc. Nasza kadra nieustannie rośnie, a sprzętu przybywa.

Jesteśmy zadowoleni, że mamy poparcie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu oraz radnych Gminy Wieluń. Czekamy jedynie na decyzje głowy miasta – Paweł Okrasa. Jesteśmy przekonani, że również zasłużyliśmy na dołączenie do grona jednostek z „9” w numerze operacyjnym na wozie.

– mają nadzieję druhowie z OSP Wieluń

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, działający od 1995 roku, zorganizowany został przez Państwową Straż Pożarną. Podstawowym jego celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska oraz ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym.

Cele KSRG:

  • walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
  • ratownictwo techniczne,
  • ratownictwo chemiczne,
  • ratownictwo ekologiczne,
  • ratownictwo medyczne,
  • współpraca z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa oraz systemu powiadamiania ratunkowego.

fot. KP PSP Wieluń

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń