Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Poświęcenie pojazdów w parafii św. Barbary

25 lipca 2023 | Wydarzenia

W czasie od 18 lipca do 25 lipca przypada Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, orędownika podróżujących i patrona kierowców.

Stąd wraz ze wspomnieniem św. Krzysztofa, orędownika podróżujących i patrona kierowców (w kościele katolickim 25 lipca), w niedzielę 23 lipca w parafii św. Barbary w Wieluniu modlono się o bezpieczeństwo i odpowiedzialność dla kierowców.

Następnie, po wszystkich mszach świętych w parafii św. Barbary, święcono ich pojazdy ustawione na parkingach w pobliżu kościoła. W czasie poświęcenia wierni składali ofiary na zakup środków transportu dla misjonarzy. Każdy kierowca otrzymał obrazek z wizerunkiem świętego i modlitwą o opiekę na drogę.

Wszyscy odpowiedzialni kierowcy nie tylko przestrzegają przepisów ruchu drogowego ale kierują się na drogach Dekalogiem Kierowcy i modlą się o opiekę na drodze.

Dekalog Kierowcy – MIVA Polska:

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

 • Nie będziesz egoistą na drodze.
 • Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
 • Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
 • Szanuj pieszych.
 • Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
 • Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
 • Nie bądź brawurowy w prędkości.
 • Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 • Pomagaj potrzebującym na drodze.
 • Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

Modlitwa o opiekę na drogę:

 • O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.
 • Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
 • Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
 • Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
 • Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń