Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

22 maja 2023 | Wydarzenia

W czwartek, 18 maja, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia.

Najważniejsze punkty zebrania, które poprowadził wybrany przewodniczący Zenon Kołodziej to sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wybory nowego Zarządu.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawione przez dotychczasową prezes Iwonę Podeszwę było podsumowaniem działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy w dniach od 19 maja 2022 roku do 18 maja 2023 roku. Swoje wystąpienie rozpoczęła minutą ciszy za zmarłych w tym czasie członków: Czesława Zagraja i Helenę Gajdę oraz przedstawieniem trzech nowych członków w osobach Magdaleny Kopańskiej, Zbigniewa Rybczyńskiego, Magdaleny Przesmyckiej.

Po tych zmianach Towarzystwo Przyjaciół Wielunia liczy 207 członków. Na zebranie, zgodnie z listą obecności, przybyło 38 członków. W mijającym okresie sprawozdawczym Zarząd odbył pięć posiedzeń, na których poruszano m.in. temat działalności Sekcji Rowerowej Relaks,
podano informację o II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku” oraz zgłoszono członka Zbigniewa Rybczyńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.

Podczas posiedzeń omówiono także złożenie przez Zbigniewa Rybczyńskiego wniosku do Starostwa Powiatowego w Wieluniu i pozyskanie 4 tysięcy złotych na realizację zadania „Odkrywamy wieluńskie dziedzictwo przemysłowe”, organizację dwóch spotkań z cyklu „Ludzie i ich pasje” w październiku 2022 roku z dr Wiesławem Dworniakiem a w lutym 2023 roku z profesorem Andrzejem Marciniakiem oraz omówiono udział cyklistów w Muzealnym Rajdzie Rowerowym, w akcji „Rowerem po Zdrowie” i w Rajdzie po województwie Zachodniopomorskim.

To, czym zajmował się na swoich spotkaniach Zarząd przełożyło się na wydarzenia zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Wielunia. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna, wnioskując jednocześnie o udzielenie Zarządowi absolutorium.

W dalszej części prezes Iwona Podeszwa poinformowała o odejściu z Zarządu dotychczas pracujących członków i o swojej rezygnacji. Wszystkich odchodzących z Zarządu uhonorowano drobnymi upominkami. W nowych, jawnych wyborach wybrano nowy 5-osobowy Zarząd, do którego weszli:

  • Magdalena Kopańska – prezes,
  • Stanisław Pioruński – pierwszy wiceprezes,
  • Zbigniew Rybczyński – drugi wiceprezes,
  • Marek Patyk – sekretarz,
  • Magdalena Przesmycka – skarbnik,
  • Wacław Urbaniak – przewodniczący 3 osobowej Komisji Rewizyjnej.

Nowy Zarząd postawił wniosek o przyznanie tytułu honorowego członka Towarzystwa Przyjaciół Wielunia ustępującej prezes Iwonie Podeszwie, na co uczestnicy zebrania wyrazili zgodę. Ustępujący Zarząd zgłosił wniosek o przyznanie tytułu honorowego członka dla pana Tadeusza Sielanta, na co uczestnicy również wyrazili zgodę.

Założenia przyszłego planu pracy Towarzystwa Przyjaciół Wielunia zostaną omówione na pierwszym spotkaniu nowego Zarządu. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń