Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W gm. Pątnów uczczono 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i bitwę pod Kluskami

14 maja 2023 | Wydarzenia

W niedzielę, 23 kwietnia, Wójt Gminy Pątnów wraz z Dyrektorem GOKiS w Pątnowie zaprosili na uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i rekonstrukcję historyczną.

Oficjalna uroczystość rocznicowa wybuchu Powstania Styczniowego oraz rocznicy bitwy pod Kluskami rozpoczęła się od złożenia kwiatów przy zbiorowej mogile poległych powstańców na cmentarzu parafialnym w Dzietrznikach.

Liczne delegacje samorządowców, służb mundurowych i harcerzy zebrały się po to, aby w chwili zadumy pochylić głowy, złożyć kwiaty, zapalić znicze i uczcić pamięć poległych i pomordowanych powstańców tego największego zrywu narodowego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze wraz z członkami grupy rekonstrukcyjnej.

Tegoroczne obchody szczególnej, bo 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz stoczonej 22 kwietnia 1863 r. bitwy pod Kluskami, podparte środkami grantowymi, postanowiono wzbogacić o żywą lekcję historii jaką była inscenizacja starcia oddziału powstańczego pułkownika Franciszka Parczewskiego z regularnym wojskiem carskim. Starcie to stanowi część historii gminy Pątnów.

Sama rekonstrukcja bitwy zgromadziła, bardzo dużą i gromko ją oklaskującą, publiczność dokoła specjalnie przygotowanego przez pirotechników pola. Zarówno organizatorzy jak i ponad 70 rekonstruktorów zadbali o realizm walk począwszy od wyposażenia w umundurowanie i stroje cywilne a skończywszy na broni lekkiej i ciężkiej w postaci działa.

Inscenizację historyczną bitwy pod Kluskami, upamiętniającą poległych powstańców, rozpoczęto od przemówienia wójta Jacka Olczyka oraz zaproszonych gości, w tym m. in. Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego Edwarda Kiedosa i Andrzeja Chowisa oraz porucznika w stanie spoczynku Janusza Rzepeckiego ze Związku Oficerów Rezerwy RP, którzy podkreślali wagę powstańczych wydarzeń 1863 roku.

Sfilmowana przez organizatorów inscenizacja historycznej bitwy pod Kluskami w gminie Pątnów:

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń