Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W ZSP w Wierzchlesie odbyły się pierwsze Powiatowe Rozgrywki Zawodowe

17 kwietnia 2023 | Wydarzenia

3-osobowe zespoły, złożone z uczniów klas VII i VIII powiatu wieluńskiego, reprezentowały swoje szkoły w Powiatowych Rozgrywkach Zawodowych.

Turniej, który odbył się 12 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchlesie, zorganizowały: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Urząd Gminy w Wierzchlesie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieluniu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchlesie.

Głównym celem rozgrywek, pod patronatem Starosty Wieluńskiego Marka Kielera i Wójta Gminy Wierzchlas Leszka Gierczyka, był rozwój kompetencji uczniów w zakresie wyboru dalszej ścieżku kształcenia, zgodnie z ich zainteresowaniami i szeroko rozumianymi możliwościami oraz integracja środowiska migracyjnego ze środowiskiem lokalnym.

Celem turnieju było także kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa), rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania, kształtowanie umiejętności analizowania cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania oraz kształtowanie szacunku do pracy.

Powiatowe rozgrywki zawodowe miały też na celu kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji samodzielnych i grupowych, przełamywanie barier emocjonalnych i społecznych oraz rozwój kreatywności poprzez udzielanie odpowiedzi w sposób nieszablonowy, pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień.

W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn z następujących szkół:

 • Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku,
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraszkowicach,
 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudzie,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu – 2 drużyny,
 • Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mierzycach,
 • Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Toporowie.

Wszystkie drużyny brały udział w konkurencjach związanych z tematyką zawodoznawczą:

 • Kucharz – pieczenie ciast,
 • Fryzjer – czesanie warkocza na czas,
 • Stolarz – zdobienie deski przez uczestników wypalarką lub ołówkiem,
 • Złota rączka – skręcanie modelu,
 • Krawcowa – zszywanie koszul, przyszywanie guzików,
 • Sleveface – ubierz się w książkę – zdjęcia z wybranymi okładkami książek,
 • Florystka – las w słoiku.

Ocenie podlegała współpraca w grupie, efekt końcowy, estetyka, jakość, efekt wizualny oraz czas wykonania. Do realizacji zadania zaproszenie przyjęli lokalni przedsiębiorcy, będący ekspertami w swoim zawodzie, którzy przeprowadzili pokazy z prelekcjami i czuwali nad poprawnym wykonywaniem zadań przez uczestników.

Wyniki rozgrywek:

 • I miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mierzycach w składzie:
  1. Amelia Wiszniewska,
  2. Jakub Dudek,
  3. Julia Kasędra.
 • II miejsce – Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku w składzie:
  1. Wiktoria Mroczek,
  2. Liliana Zaremba,
  3. Marcin Tyjeżko.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w składzie:
  1. Maja Jaworska,
  2. Hubert Drutowski,
  3. Wiktoria Tokarek.

Czas spędzony podczas rozgrywek był formą zdrowej rywalizacji, współpracy, poznawaniu swoich predyspozycji, rozwijaniu talentów i umiejętności, ale przede wszystkim czasem spędzonym na dobrej zabawie. W czasie rozgrywek uczeń klasy VIIIa Mikołaj Garstka z SP im. H. Sienkiewicza w Wierzchlesie przygotował pokaz robota, dzieląc się wiedzą z zakresu programowania i robotyki.

Dwie uczennice klasy VIII b – Wiktoria Howis i Laura Krzemień natomiast przygotowały i przedstawiły prezentację o kwalifikacjach i kompetencjach, które powinien posiadać każdy pracownik w zależności od wykonywanego zawodu.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń