Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uroczystość powołania Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu

14 kwietnia 2023 | Wydarzenia

W dniu 14 kwietnia, rozkazem personalnym, nadkomisarz Grzegorz Kurek został uroczyście powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu.

Nadkomisarz Grzegorz Kurek od 10 stycznia br. pełnił już obowiązki komendanta tutejszej jednostki. W ceremonii, która odbyła się w sali odpraw wieluńskiej komendy, udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości nadkom. Grzegorza Bartnickiego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi – nadinsp. Sławomirowi Litwinowi. Następnie został wprowadzony sztandar Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. W dalszej części uroczystości odczytany został rozkaz personalny powołujący nadkom. Grzegorza Kurka na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu.

Zgodnie z ceremoniałem nowy komendant wieluńskiej jednostki przywitał się ze sztandarem i złożył meldunek o objęciu stanowiska. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Sławomir Litwin w swoim wystąpieniu, podkreślił profesjonalizm i dotychczasowe doświadczenie zawodowe nadkom. Grzegorza Kurka.

Życzenia pomyślności i wielu sukcesów na nowym stanowisku złożyli Komendantowi zaproszeni samorządowcy, wyrażając jednocześnie nadzieję na kontynuację dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy w zakresie bezpieczeństwa w powiecie wieluńskim.

– relacjonuje oficer prasowy KPP w Wieluniu asp. sztab. Katarzyna Grela

Nadkomisarz Grzegorz Kurek jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji pełni od 15 lutego 1995 roku i nagrodzony został odznaczeniem państwowym – Srebrnym Medalem „Za długoletnią służbę”.

Od początku swojej zawodowej drogi Grzegorz Kurek był związany z częstochowską policją, gdzie zdobywał doświadczenie i przechodził przez kolejne szczeble kariery. Był policjantem wydziału prewencji, detektywem oraz kierownikiem referatu kryminalnego.

W trakcie wieloletniej służby zajmował różne stanowiska kierownicze, był między innymi Komendantem Komisariatu Policji w Poczesnej oraz Komisariatu Policji II w Częstochowie, pełnił również obowiązki Komendanta Komisariatu w Koniecpolu.

Z kolei w 2017 roku został powołany na Zastępcę Komisariatu Policji IV w Częstochowie, a od 2020 roku nadzorował pracę funkcjonariuszy jako komendant tej jednostki. Z dniem 10 stycznia 2023 roku delegowany został do garnizonu łódzkiego i powierzono mu pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu.

– dodaje asp. sztab. Katarzyna Grela

Ceremonię swoją obecnością zaszczycił, oprócz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina, Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Owczarek, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz Przewodniczący Rady Gminy Wieluń Piotr Radowski.

W wydarzeniu w wieluńskiej komendzie udział wzięli również: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł. Bryg. Karol Bednarski, p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi podinsp. Paweł Szymczak oraz policjanci i pracownicy wieluńskiej komendy.

źródło: KPP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń