Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uroczysta Gala 25-lecia wieluńskiego Klubu Olimpiad Specjalnych „Słoneczko”

27 marca 2023 | Wydarzenia

W piątek, 17 marca, na deskach Kino-Teatru Syrena w Wieluniu odbyła się Gala 25-lecia, znanego nie tylko w Polsce ale i na świecie, Klubu Olimpiad Specjalnych „Słoneczko”.

Oficjalnego rozpoczęcia jubileuszowej uroczystości i powitania licznie przybyłych przyjaciół osób z niepełnosprawnością dokonała dyrektor ZSS w Wieluniu Katarzyna Wyrębak. Gala to za każdym razem świetna okazja aby podziękować wszystkim tym, którzy czynnie wspierają Klub Olimpiad Specjalnych „Słoneczko”, zarówno rodzicom uczniów, przyjaciołom szkoły, osobom prywatnym oraz firmom.

Olimpiady Specjalne dają możliwość osobom z niepełnosprawnością, przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji, przełamywać bariery, trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, w duchu sportowej rywalizacji. Celem Olimpiad jest przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z niepełnosprawnością.

Idea Olimpiad Specjalnych narodziła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat sześćdziesiątych XX w. Klub w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu działa od początku lat osiemdziesiątych i jest częścią ogólnopolskiego ruchu Olimpiad Specjalnych, a jego zawodnicy często zwyciężali w organizowanych zawodach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

Sport uczy dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami przełamywać różne bariery, czyni ich bardziej otwartymi oraz pewnymi siebie. Są różne dyscypliny Olimpiad Specjalnych w Wieluniu: lekko atletyka, bowling, tenis stołowy, pływanie.

– czytamy na stronie internetowej Powiatu Wieluńskiego

Podczas wieluńskiego wydarzenia można było zobaczyć prezentację multimedialną podsumowującą całą prężną, 25-letnią działalność Klubu „Słoneczko” a następnie wszystkim zasłużonym osobom dla klubu, wspierającym i promującym, wręczono okazjonalne statuetki w wielu kategoriach, w tym, m. in.: przyjaciele, siłacze, bystre oko, złoty czepek, kryształowe serce, dobry duszek, przyjazna dusza, złote serce i pasjonaci.

Bardzo aktywnie włączyliśmy się w ruch działania Olimpiad Specjalnych. Jest to ruch, który łączy wszystkie pozytywne cechy. To, że jest on organizacją pożytku publicznego ale jest przepełniony miłością, radością, szczerością i wspólnym działaniem, patrzeniem zawsze w jednym kierunku, w tę samą stronę, stronę rozwoju dziecka z niepełnosprawnością.

Nadrzędnym celem takim naszego ruchu nie jest wyłonienie najbardziej zdolnych rekordzistów, lecz stworzenie możliwości każdemu uczniowi, każdemu zawodnikowi niezależnie od jego poziomu możliwości, szansy na odniesienie sukcesu. Myślę, że takich sukcesów w naszej szkole było bardzo wiele.

– mówiła podczas wydarzenia dyrektor ZSS w Wieluniu Katarzyna Wyrębak

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu Katarzyna Wyrębak z rąk dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury Elżbiety Kalińskiej otrzymała Perłę Kultury. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali scenki nawiązujące tematycznie do różnych olimpijskich dyscyplin sportowych a także nie zabrakło występu muzycznego.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń