Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W ZS nr 3 w Wieluniu uroczyście otwarto nowoczesną ekopracownię

16 marca 2023 | Wydarzenia

Dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Wieluniu w jednej z wieluńskich szkół powstała kolejna ekopracownia.

W ubiegłym roku WFOSiGW w Łodzi ogłosił konkurs na dotacje z projektu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” – edycja 2022. Celem konkursu było polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach.

Taka pracownia miała zostać wyremontowana, wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji zajęć. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi dokonał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków oraz podjął decyzje dotyczące przyznania, w ramach konkursu, dofinansowania. Jeden z projektów, który otrzymał wsparcie, przygotował Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.

Uroczyste otwarcie ekopracowni w „Koperniku”, wraz z przecięciem wstęgi, miało miejsce w piątek, 3 marca. Wszystkich uczestników wydarzenia, w którym uczestniczył opiekun pracowni, nauczyciel geografii Damian Łacina, powitał dyrektor ZS nr 3 w Wieluniu Mariusz Wróbel.

Ta ekopracownia to kolejna inwestycja, którą zrealizowaliśmy w naszej szkole. Ekopracownia powstała dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 60 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” oraz dzięki współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Całkowity koszt zadania to 82 tys. złotych. W ramach pozyskanych funduszy udało nam się gruntowanie wyremontować salę dydaktyczną i dostosować do najnowszych standardów. Zakupiono nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Jestem przekonany, że praca uczniów z funkcjonalnymi, nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi zwiększy ich zainteresowanie otaczającym ich światem.

Myślę, że walory estetyczne nowej pracowni łączące komfort, estetykę i bezpieczeństwo wpłyną na efektywność pracy nauczycieli i uczniów.

– powiedział dyrektor ZS nr 3 w Wieluniu Mariusz Wróbel

Nowoczesna ekopracownia wyposażona została m. in. w nowe meble, pomoce dydaktyczne służące realizacji programu edukacyjnego, sprzęt komputerowy i nagłaśniający, urządzenie umożliwiające monitorowanie stężenia pyłów zanieczyszczających powietrze, stację pogodową umożliwiającą bezprzewodowe wysyłanie danych ze szkoły do wybranych serwisów pogodowych.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił m. in. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu Cezariusz Mostowski, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej, Skarbnik Powiatu Wieluńskiego Przemysław Krężel, Przewodnicząca Rady Rodziców w ZS nr 3 Jadwiga Koper oraz dr. hab. Łukasz Przybyłowicz z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Każda taka uroczystość oddania czegoś nowego w szkołach powiatu wieluńskiego to jest dla nas ogromna radość, bo taki też stawialiśmy sobie cel na początku tej kadencji, która powoli dobiega końca, żeby poprawiać infrastrukturę w szkołach, żeby tworzyć jeszcze lepsze warunki dla naszej młodzieży.

Przy współpracy ze szkołami, też z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców udaje nam się to robić i jest to kolejny dowód na to, że warto się starać i warto korzystać z tych możliwości, które gdzieś na zewnątrz zostają utworzone i tylko dać ten wkład własny.

Gdybyśmy mieli robić takie inwestycje tylko i wyłącznie ze swoich środków to była by to pewnie jedna pracownia zrobiona w ciągu roku, a tak mamy ich kilka.

– mówił Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba

W nowej ekopracowni w ZS nr 3 zainstalowano specjalnie podświetlaną mapę świata, zakupiono do niej materiały interaktywne, filmy, animacje, modele 3D oraz rośliny doniczkowe. Wydarzenie zakończył, przygotowany dla uczniów i zgromadzonych gości, wykład dr. hab. Łukasza Przybyłowicza „Mój Madagaskar – motyle, lemury i życie w drodze” z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie.

Na pracownię w Zespole Szkół nr 3 w Wieluniu WFOSiGW w Łodzi przeznaczył 59 819 złotych. Wartość całkowita zadania wynosiła 82 019 zł. Resztę brakujących środków dołożył organ nadzorujący ZS nr 3 w Wieluniu – Powiat Wieluński.

Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń