Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Blisko 800 tys. zł na aparaturę medyczną dla wieluńskiego szpitala

10 lutego 2023 | Wydarzenia

Z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ponownie napłynęły dobre wieści.

Podczas konferencji prasowej Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik poinformował o kolejnej, wysokiej dotacji dla wieluńskiego szpitala. W spotkaniu oprócz posła uczestniczył m. in. Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba, dyrektor SP ZOZ w Wieluniu Anna Freus oraz wicedyrektor ds. lecznictwa Wojciech Ordon.

Po raz kolejny wieluński szpital doczekał się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w formie dwóch dotacji: na doposażenie SOR-u w kwocie 293 tys. 795 zł. 52 gr. oraz na zakup cyfrowego aparatu RTG – 500 tys. zł. Pierwsze środki mają być przeznaczone na sfinansowanie sprzętu i wyposażenia medycznego, w tym lampy operacyjnej, aparatu USG, skanera naczyń krwionośnych, dwóch wideolaryngoskopów z torem wizyjnym oraz stołu zabiegowego.

Symboliczne czeki na wyżej wymienione kwoty, na ręce dyrektora SP ZOZ w Wieluniu Anny Freus oraz wicedyrektora ds. lecznictwa Wojciecha Ordona, przekazał Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik. Wieluński szpital w zeszłym roku pozyskał środki zewnętrzne w wysokości 16 mln zł. oraz w lecznicy znalazły się nowoczesne: tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny.

Na terenie placówki w najbliższym czasie zostanie również otwarty, przez prywatny podmiot, oddział kardiologii inwazyjnej, dla którego Rada Powiatu wyraziła zgodę na wynajem pomieszczeń szpitalnych. Szpital w Wieluniu ma w budowie także nowy SOR, w którym prace wkrótce się zakończą.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń