Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

V Powiatowa Konferencja Ekologiczna i otwarcie pracowni „Bio-przestrzeń w Korczaku”

25 listopada 2022 | Wydarzenia

Na V Powiatową konferencję ekologiczną zaprosiła Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu Renata Tatara wraz ze Starostą Powiatu Wieluńskiego Markiem Kielerem.

W programie konferencji znalazły się, w I części dwie prelekcje, rozstrzygnięcie konkursów i podsumowanie zrealizowanych projektów, w części II uroczyste otwarcie i prezentacja funkcjonalności nowej pracowni ekologicznej „Bio-przestrzeń w Korczaku” oraz warsztaty biologiczne pod okiem koordynatora merytorycznego zrealizowanego projektu i jednocześnie nauczyciela biologii – Aleksandry Mroczkowskiej.

Pierwsza z wygłoszonych prelekcji pt. „Badania naukowe w testowaniu nowych substancji leczniczych i leków”, wygłoszona on-line przez dr n.med. Wiolettę Rozpędek-Kamińską z Zakładu Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przyniosła wiadomości na temat długiej drogi prowadzącej do zarejestrowania leku począwszy od narodzin pomysłu do wdrożenia badań, badań przedklinicznych i ostatecznie klinicznych. Słuchacze poznali także zasady badań komórkowych in vitro i in vivo.

Prelekcja druga, tj. „Bioróżnorodność w gospodarce leśnej”, wygłoszona przez instruktora technicznego do użytkowania lasu Marię Poznerowicz, uświadomiła słuchaczom prawdę, że wraz z utratą bioróżnorodności przyrodniczej lasów nadejdzie największe zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania życia na ziemi, stąd konieczność dbania o zasoby leśne, które zapewniają równowagę przyrodniczą w świecie.

Po obu prelekcjach ogłoszono wyniki konkursów „Znajdź przyrodę blisko siebie” i konkursu wiedzowego „Plants –Explorer”. W pierwszym konkursie nagrodzone zostały: Natalia Kalemba (I miejsce), Klaudia Kaczmarek (II miejsce), Katarzyna Błach (III miejsce). W II Konkursie nagrodzone osoby to: Karolina Strzała (I miejsce), Wiktoria Wąsala (II miejsce), Patrycja Leszczyk (III miejsce).

Po ogłoszeniu wyników konkursu Michalina Nowak dokonała podsumowania projektu uczniowskiego „Ekologiczna mapa Wielunia” polegającego na obserwacji kory drzew i rosnących na niej porostów. Do obserwacji obszar Wielunia podzielono na sektory, w których obserwowano różne typy porostów – prostych, dwuskładnikowych organizmów żyjących na korze, pozwalających określić stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki za pomocą siedmiostopniowej skali porostowej w tym obszarze. Projekt zakończono stworzeniem mapy ekologicznej Wielunia.

Ostatnia część konferencji to warsztaty biologiczne prowadzone przez uczniów z klas biologiczno-chemicznych, które poprzedziło oficjalne otwarcie nowej pracowni ekologicznej „Bioprzestrzeń w Korczaku” poprzez uroczyste przecięcie wstęgi. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu Cezariusz Mostowski, a także Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler i Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba.

Po oficjalnym otwarciu nadszedł czas na warsztaty biologiczne. Jako pierwszy zaprezentował się Piotr Białkowski, który swoim wykładem „Barwienie Grama, jako podstawowa metoda taksonomiczna stosowana w mikrobiologii” wprowadził słuchaczy w tajniki barwienia Grama wykorzystanym do badania bakterii.

Kolejnej prezentacji „Plazmoliza w komórkach Allium cepa I…” dokonali Anna Wawrzyniak i Maciej Franelak, uczniowie realizujący biologię na poziomie rozszerzonym. Ostatniej prezentacji „Cechy morfologiczne niektórych stawonogów” dokonały Weronika Lesiak i Aleksandra Jopek, także uczennice realizujące biologię na poziomie rozszerzonym.

Udaną i bogatą w treści ekologiczne konferencję ubogacił efektowny i pyszny okazjonalny tort. Nowa pracownia ekologiczna „Bio-przestrzeń w Korczaku” dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”. Koszt całkowity zadania wynosił 55 860,50 zł. dofinansowane ze środków Funduszu objęło 89,50% wartości projektu co dało kwotę 50& 000,00 zł.

Jak informuje na swojej stronie internetowej II LO im. J. Korczaka w Wieluniu celem nowoczesnej i innowacyjnej nowo powstałej pracowni „Bio-Przestrzeń w II LO” jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat bioróżnorodności oraz wyzwolenie z nich postawy badawczej. Uczniowie, dzięki zastosowanym atrakcyjnym środkom dydaktycznym i nowym propozycjom realizacji podstawy programowej będą mieli szansę na konstruowanie własnego procesu badawczego poprzez samodzielną pracę doświadczalno-ekspertymentalną.

tekst: Zofia Białas
fot. KW

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń