Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Mokrsko

14 listopada 2022 | Wydarzenia

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto zniesione po II wojnie światowej w 1945 r. przywrócono ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Mokrsko odbyły się w Domu Kultury w Ożarowie. 11 Listopada w godzinach od 16:00 do 19:00 zaprezentowały się na scenie w Koncercie Patriotycznym „Ku wolności” działające w gminie zespoły śpiewacze, grupy śpiewacze, orkiestry i soliści.

Koncert poprowadziła dyrektor Domu Kultury w Ożarowie Natalia Zwierz. Splendoru obchodom dodała obecność przedstawicieli władz gminnych z Wójtem, panem Zbigniewem Dąbrowskim na czele. Jako pierwszy wystąpił Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa. Zespół wprowadził obecnych w klimat uroczystości wykonanymi utworami, m.in. „Marsz”, „Marsz Polonia” i „Legiony”.

Kolejny występ to popis Orkiestry Dętej z Ożarowa. Jako trzecia pojawiła się na scenie grupa wokalna pod kierunkiem Jagody Wojewódki, w tym dwie solistki: Hania Grum i Tosia Straszak. Kolejni artyści to „Włościanie” z Chotowa i ponownie grupa wokalna z panią Jagodą Wojewódką. Wokalnie zaprezentowały się solistki: Julka Smolnik, Amelka Zwiech i sama opiekunka grupy.

Zespół, który wystąpił, jako kolejny to „Dworzanki” z Mokrska z wiązanką piosenek ułańskich. Specjalną wiązankę okolicznościowych piosenek wykonała utalentowana Kasia Panaszek. Wszystkich wzruszyła piosenka „Miasteczko Bełz”. Na zakończenie koncertu z repertuarem pieśni żołnierskich wystąpiła Orkiestra Dęta z Słupska. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Mokrsko zakończyło Ognisko Patriotyzmu.

Koncertem „Ku wolności” uczczono pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, tych, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, scalić ziemie i Polaków spod trzech zaborów w jedno, ponadto stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego II Rzeczypospolitej.

I Rzeczpospolita utraciła niepodległość w następstwie trzech rozbiorów w latach 1772, 1793 i 1795. Od 1795 roku nie było jej na mapie Europy. Pozostała jednak na zawsze w sercach Polaków, którzy od razu zaczęli śnić swój sen o wolności i niepodległości Ojczyzny, o czym przypomniała prowadząca koncert Natalia Zwierz.

Polacy walczyli o niepodległość ponad sto lat. Walczyli w wojnach napoleońskich, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej. 100 lat walki o niepodległość to jednak nie tylko walka z bronią w ręku, ale także codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej i przebywających na emigracji.

Codzienny trud to walka o zachowanie polskości, rozwijanie kultury i budowanie polskiej myśli politycznej. Polacy tamtego okresu mimo prześladowań ze strony zaborców uchronili i rozwinęli narodową tożsamość i przekazali ją następnym pokoleniom. Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej.

Odbudowa państwowości, po 123 latach zaborów, była procesem złożonym. 10 Listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 Listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń