Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Msza myśliwych ku czci św. Huberta

7 listopada 2022 | Wydarzenia

3 listopada, w kościele św. Mikołaja przy Klasztorze Sióstr Bernardynek w Wieluniu, myśliwi i leśnicy spotkali się na dorocznej Eucharystii ku czci św. Huberta.

Modlitwie za zmarłych kolegów myśliwych i leśników z terenu Okręgu Sieradzkiego oraz za bezpieczne i szczęśliwe łowy odprawił ks. Jarosław Boral, kapelan myśliwych. Za wiernych polecanych w wypominkach modlił się ks. Andrzej Walaszczyk, kapelan sióstr Bernardynek.

Muzycznie liturgię Mszy świętej ubogacił Zespół Sygnalistów Koła Łowieckiego „Daniel” w Wieluniu pod kierownictwem Dariusza Szeląga. Uroczystej Eucharystii towarzyszył ceremoniarz Krzysztof Świerczyński, lektor Mirosław Wróbel i odpowiedzialni za dar ołtarza Piotr Panaszek i Jan Pychyński.

Tradycyjną Mszę Hubertowską poprzedziła zbiórka pocztów sztandarowych na placu kościelnym. Zbiórce towarzyszył zagrany przez Sygnalistów Marsz św. Huberta. W rytmie marsza poczty sztandarowe zostały przez księży uroczyście wprowadzone do kościoła. Tu ksiądz kapelan Jarosław Boral powitał gości, poczty sztandarowe kół: Z.O.P.Z.Ł. w Sieradzu, „Daniel”, „Odyniec”, „Kormoran”, „Bór” „Cyranka”, „Kania”, rodziny myśliwych, myśliwych z Okręgu Sieradzkiego, leśników z Nadleśnictwa Wieluń i Złoczew oraz wszystkich sympatyków łowiectwa, ponadto lokalne media.

Wśród zaproszonych gości byli: Krzysztof Świerczyński – z-ca członka Naczelnej Rady Łowieckiej, Grzegorz Kowalik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wieluń, Edward Janusz-Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoczew, Zbigniew Pychyński – Przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Andrzej Chowis – Radny Sejmiku wojewódzkiego, Edward Kiedos – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Marek Kieler – Starosta Wieluński i Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia.

Na uroczystość w kościele św. Mikołaja był zaproszony także Marek Pikuła – Burmistrz Lututowa, Jacek Olczyk – wójt Gminy Pątnów, Zbigniew Dąbrowski – wójt gminy Mokrsko, Aleksander Owczarek – wójt Gminy Biała, Grzegorz Maras – wójt Gminy Skomlin, Andrzej Modrzejewski – wójt Gminy Czarnożyły, Leszek Gierczyk – wójt Gminy Wierzchlas oraz Ryszard Turek – wójt Gminy Ostrówek.

Sygnaliści zagrali wstęp do Mszy świętej po czym kazanie z ambony wygłosił ks. kapelan Jarosław Boral. Było to refleksyjne rozważanie o pięknie, jego właściwościach i różnorodności. Dla jednych, mówił kaznodzieja, pięknymi mogą być takie wartości jak wytrwałość, wrażliwość, relacje z przyrodą, piękny obraz, trofeum myśliwskie, wieniec jelenia na ścianie, pasja łowiecka. Dla człowieka wrażliwego piękno zawsze będzie czymś dynamicznym.

Inaczej popatrzy on na piękno przyrody w blasku słońca, o brzasku dnia, w poświacie księżyca. Piękno zobaczy także w spadającym małym liściu. Prawdziwy myśliwy, sługa świętego Huberta, spotkanie z przyrodą przeżyje intensywniej i pełniej, bo dla niego las jest wspaniałym Bożym darem, podobnie jak pola i łąki i panująca tu budująca cisza.

Myśliwi, mówił ks. kapelan, są podobni do uczniów Jezusa, którzy otrzymali dary, wskazujące im sposób postępowania. Tak samo myśliwi mają swoje obowiązki wobec kolegów, bliskich i przyrody. Od ich autentycznej dobroci zależy, czy świat będzie piękny i czy przyroda zostanie zachowana dla przyszłych pokoleń.

Kazanie zakończyła modlitwa za leśników i myśliwych przez wstawiennictwo św. Huberta. Po modlitwie powszechnej nastąpiło uroczyste wniesienie łowieckiego daru ołtarza czyli tego, czym darzy bór: jelonka, sarny, bażanta i kaczki. Po modlitwie i Komunii św. zostały wręczone złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi Łowieckie.

Decyzją Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 7 września Złote Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali:

 • Lechosław Krawczyk i Tomasz Pilarz.

Decyzją Kapituły Odznaczeń z dnia 15 grudnia 2021 roku Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali:

 • Bogdan Marciniak,
 • Adam Cieślak.

Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali:

 • Piotr Łakomy,
 • Zygmunt Izydorczyk,
 • Piotr Gajewski,
 • Łukasz wójcik,
 • Ireneusz Matusiak,
 • Lesław Pilarz,
 • Henryk Złoty,
 • Paweł Dura,
 • Jerzy Wieczorek.

Kolejną częścią ceremonii było złożenie ślubowania przez nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego. Ślubowanie w asyście kapelana ks. Jarosława Borala przyjął z-ca członka Naczelnej Rady Łowieckiej Krzysztof Świerczyński.

Ślubowanie złożyli:

 • Rafał Pajor,
 • Krystian Paluszczak,
 • Bartłomiej Paluszczak,
 • Łukasz Banach.

Powtarzali oni za ceremoniarzem: „przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście: przestrzegać sumiennie praw łowieckich, postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, zachować tradycję polskiego łowiectwa, chronić przyrodę ojczystą, dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego”.

Eucharystię i ceremonię łowiecką zakończyło podziękowanie. Składający podziękowanie Jan Pychyński podziękował Siostrom Bernardynkom, celebransom Mszy św. Hubertowskiej, ks. prałatowi Andrzejowi Walaszczykowi, ks. kapelanowi PZŁ Jarosławowi Boralowi, przybyłym gościom, Nadleśnictwu Wieluń i Sygnalistom K ł „Daniel” z ich kierownikiem Dariuszem Szelągiem

Po błogosławieństwie i przy zagranym Marszu Myśliwych, nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandarów.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń