Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Wierzchlesie wręczono promesy Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym

2 listopada 2022 | Wydarzenia

W dniu 6 października, podczas konferencji prasowej w Sejmie, wiceminister MSWiA Maciej Wąsik poinformował o przyznaniu 25 mln zł na rzecz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to komórki organizacyjne jednostek OSP, których celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18. roku życia. Do zadań MDP OSP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki.

Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.

– czytamy na stronie MSWiA

W piątek, 28 października, w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchlesie odbyło się natomiast uroczyste wręczenie promes dla 57 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w naszym regionie, tzn. z terenu trzech powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego.

Uroczystość otworzył Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu bryg. Karol Bednarski, po czym rozpoczęto uroczyste wręczanie promes, które zostaną wykorzystane na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn.

– relacjonuje oficer prasowy KP PSP w Wieluniu asp. sztab. Maciej Dura

W uroczystym wręczeniu promes udział wzięli: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwona Wieczorek, Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Paweł Malinowski, Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler oraz Wójt Gminy Wierzchlas Leszek Gierczyk.

W wydarzeniu uczestniczył także V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Łodzi dh. Artur Sterna, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wieruszowie st. bryg. Grzegorz Misiek, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie st. kpt. Grzegorz Kasprzyczak, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wieruszowie dh. Janusz Pietrzak oraz V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Pajęcznie dh. Jarosław Szczypior.

źródło: KP PSP w Wieluniu i MSWiA

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń