Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Parafia św. Barbary włączyła się w obchody XXII Dnia Papieskiego

19 października 2022 | Wydarzenia

W niedzielę, 16 października, obchodzono w Polsce i wszędzie tam gdzie jest Polonia XXII Dzień Papieski, który przebiegał pod hasłem „Blask Prawdy (Veritatis Splendor)”.

Veritatis Splendor („Blask prawdy”) – to dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, ogłoszona 6.08.1993 r. Podstawowym jej celem było przypomnienie fundamentalnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania.

XXII Dzień papieski zapowiedział List Episkopatu Polski odczytany w niedzielę 9 października i konferencja naukowa „Polska, Ukraina, Europa” w Domu Arcybiskupów Warszawskich w dniu 14 października. W sobotę, 15 października, w przeddzień Dnia Papieskiego, odbyło się na Zamku królewskim w Warszawie uroczyste posiedzenie Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Gala Nagród TOTUS TUUS 2022.

Natomiast w niedzielę, 16 października, odbyły się uroczyste Msze Święte: w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w intencji darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pod przewodnictwem ks. Dariusza Kowalczyka – Przewodniczącego Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, W Bazylice św. Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Suchodolskiego – Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej, w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego oraz koncert Galowy XXII Dnia Papieskiego zarejestrowany 12 października w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach.

W obchody XXII Dnia Papieskiego włączyła się również parafia św. Barbary w Wieluniu, w szczególności Rada 17730 Rycerzy Kolumba. Szczególność wydarzenia podkreśliła dekoracja papieska w prezbiterium, posługa Rycerzy Kolumba w trakcie Eucharystii i przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, ponadto kiermasz papieskich kremówek, przygotowany w specjalnym papieskim namiocie.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku. Zdaniem inicjatorów powstania organizacji była to „odpowiedź Kościoła w Polsce na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do rodaków podczas pamiętnej pielgrzymki roku 1999. Docelowo Fundacja miała być wyrazem wdzięczności dla Papieża Polaka za jego posługę na rzecz Kościoła i Ojczyzny.

Największy wpływ na ludzi Kościoła, którzy podjęli się utworzenia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, miały jednak słowa Papieża wygłoszone 8 czerwca w trakcie Mszy Świętej w Ełku. Jan Paweł II mówił wówczas o przejawach nędzy, które muszą wstrząsnąć sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku przeciwdziałania, zarówno indywidualnego, jak i społecznego.

„Krzyk i wołanie biednych” domaga się od nas konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi. Domaga się gotowości służenia bliźniemu. Nie chodzi tu tylko o przelotne uczucie, o jakąś doraźną akcję, ale o rzeczywistą i trwałą wolę działania na rzecz dobra ludzi będących w potrzebie i pozbawionych niejednokrotnie nadziei na lepszą przyszłość. Takimi ludźmi w potrzebie są młodzi i zdolni przedstawiciele polskiej młodzieży, biedni a chcący się uczyć.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń